Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken

De praktijk van intergemeentelijk samenwerken tussen gemeenten neemt zienderogen toe. Soms gebeurt dit naar aanleiding van nieuwe projecten of opportuniteiten, soms is het de doorvertaling van een visie op het functioneren van lokale besturen in de toekomst.

De toenemende samenwerking neemt ook heel uiteenlopende vormen aan: samen goederen of diensten aankopen, samen ambtenaren delen, samen een project ontwikkelen of beheren, tot samen een gemeenschappelijke visie uitschrijven of een standpunt innemen.

WVI wil daarom samen met het Burgemeestersoverleg van de Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende de nieuwe ervaringen van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, bundelen en delen.

Hiertoe zal 2 keer per jaar een Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken bijeenkomen, afwisselend in één van de drie regio’s. Raadsleden en bestuurders, ambtenaren en medewerkers zijn er welkom om zich te informeren over nieuwe ontwikkelingen en van gedachten te wisselen over de meerwaarde voor hun eigen bestuur of dienst.

 

 

U vindt alle presentaties/documenten van het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking hieronder.
het kennisplatform intergemeenlijke samenwerking van 19 februari 2019
het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking van 15 juni 2018:
het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking van 23 november 2017:
het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking van 4 mei 2017:
het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking van 13 oktober 2016:
 het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking van 25 februari 2016:
het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking van 3 december 2015: