Energieleningen

Dat energie handenvol geld kost, is geen nieuws. In 2006 besliste de federale regering om dit aan te pakken en de energiefactuur van de gezinnen op een structurele manier te laten dalen. Om dat te doen werd het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (Vlaamse energielening) opgericht. WVI besliste op haar beurt om voor haar vennoten deze dienstverlening op te nemen en te coördineren. Sinds 2015 is de energielening overgenomen door de Vlaamse overheid.


De sociaal zwaksten vormen voor de energielening een bijzondere doelgroep. Zij wonen vaak in woningen die allesbehalve energiezuinig zijn en kampen daarom met torenhoge energiefacturen. Energiebesparende investeringen zijn dan ook erg welkom, maar voor deze groep vaak te hoog gegrepen. Dankzij de Energielening kunnen nu ook mensen in een sociaal zwakke positie denken aan investeren. WVI werkt samen met het OCMW van de deelnemende gemeenten en geeft deze groep extra sociale en technische begeleiding. Wij voeren gratis energiescans uit en gaan op zoek naar de meest kosteneffectieve energiebesparende maatregelen. Bovendien ondersteunen we ook bij de zoektocht naar een aannemer, bij de opvolging van de werken en bij de aanvraag van eventuele subsidies en steunmaatregelen.


In mei 2011 startte de lokale entiteit WVI in een werkingsgebied van 29 gemeenten, momenteel werken we samen met 32 gemeenten.