Werkvelden

WVI is actief op volgende domeinen:

  • de ontwikkeling van bedrijventerreinen

  • de realisatie van woonprojecten

  • project- en procesregie

  • advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS

  • advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie

  • delen van diensten, personeel en producten (shared services)

  • Europese subsidieprojecten

  • Ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking

18.12.20

Verken Veurne, Koksijde en De Panne gratis met de fiets

De gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne beschikken over een eigen deelfietsensysteem.

14.12.20

Grote West-Vlaamse steden dagen studenten van VIVES uit

Alle grote West-Vlaamse steden (Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare en Waregem) kampen me

10.12.20

Ruim 13.000 bomen voor Roeselaarse bedrijvenparken

Ook op bedrijventerreinen is er ruimte voor groene en veerkrachtige beplanting.

09.12.20

Thermocar scant ook Jabbeekse gevels op energieverlies

Dinsdagnacht is ook de ‘thermocar’ van WVI opnieuw uitgereden om de gevels van meer dan 1500 woni

03.12.20

Bedrijventerrein Kwakkel in Lichtervelde mag uitbreiden

De vraag naar ruimte om te ondernemen in West-Vlaanderen blijft onverminderd groot.

03.12.20

Eerste West-Vlaamse overlegplatform omgevingshandhaving groot succes

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving.