Westhoek

WESTHOEKOVERLEG

Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de 18 steden en gemeenten van de West- hoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het protocol in de 18 gemeenteraden voor de periode van 6 jaar. Het huidige protocol startte in 2014 en loopt tot en met 2019. Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging Westhoek opgericht.

Westhoekoverleg heeft vier centrale doelstellingen:
•de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen
•de Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren van een eigen aanbod en het beantwoorden van vragen
•de belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen ten aanzien van derden
•het creëren van een overlegforum waarin de Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking.

WVI is partner van het Westhoekoverleg dat gefinancierd wordt door bijdragen van de 18 Westhoekgemeenten, en ondersteunt de werking door onder meer te voorzien in personeel.

 

DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek opgericht met als doel de samenwerking tussen de gemeenten in de Westhoek nog efficiënter en transparanter te laten verlopen. Enerzijds kent de Westhoek een lange traditie van samenwerking (1994) waarbij veel vormen van samenwerking gegroeid zijn. Anderzijds is er de oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van ‘interne staatshervorming’ in Vlaanderen, waarmee gemeenten opgeroepen worden om kritisch na te denken over de eigen organisatie. Hoe gemeenten met elkaar samenwerken, is hiervan een belangrijk onderdeel.

Bovendien hebben gemeenten steeds meer behoefte aan zeer gespecialiseerde functies. In een landelijke regio zoals de Westhoek ligt het voor de hand om ernaar te streven om deze functies zo veel als mogelijk voor meerdere gemeenten tegelijk (intergemeentelijk) aan te stellen. Via de DVV Westhoek zal de regio bijvoorbeeld intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. WVI is partner in de regionale DVV Westhoek.

 

KENNISDELING

Naast de algemene vergaderingen organiseerde het Westhoekoverleg ook andere overlegvergaderingen met onder meer de OCMW-voorzitters, de gemeentesecretarissen, ... alsook jeugdoverleg, diensthoofdenoverleg OCMW’s, ...

Een uitgebreid verslag over de werking van het Westhoekoverleg kan worden nagelezen op www.westhoekoverleg.be.

Meer info op: http://www.westhoekoverleg.be

CONTACT

Dieter Hoet, coördinator burgemeestersoverleg Westhoek
d.hoet@wvi.be

Projectbureau

Het projectbureau in de Westhoek werd opgestart half 2014, Het verkent momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere verdieping van intergemeentelijke samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van doorgedreven overleg tussen meerdere gemeenten. Veurne en de Westkustgemeenten (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) zijn een dergelijke case waarbij gezocht wordt naar zinvolle operationele samenwerking. Ook een verder structureel overleg op streekniveau tussen centrale kerkbesturen en gemeenten over de toekomst van de parochiekerken behoort tot de mogelijkheden. We bestuderen eveneens samen met de afvalintercommunales de problematiek van afvalophaling in landelijke gebieden.

CONTACT

Eveline Huyghe, coördinator projectbureaus, regiowerking Westhoek
e.huyghe@wvi.be | 050 36 71 71
01.07.21

Verken en (her)ontdek de Westhoek met de (deel)fiets

Het is zomer! Het ideale moment om onze regio’s te verkennen en (her)ontdekken.

28.06.21

Chipsoven houdt woningen Suikerpark in Veurne warm

Primeur: eerste warmtenet dat volledig op restwarmte voedingsbedrijf draait

01.06.21

Veurne plaatst zich op West-Vlaamse fietskaart met fietstracé doorheen Suikersite

In Veurne is het nieuw fietstracé dat het stadcentrum met de bedrijvenzones verbindt officieel in

24.04.21

Poperinge trapt verkoop nieuwe woonprojecten af

Poperinge heeft goesting om te groeien en te bloeien!

30.03.21

Politiezone Polder zoekt ontwerper voor nieuw kantoor

Politiezone Polder die bestaat uit de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark zoek

30.03.21

Kortemark pakt uit met elektrische deelfietsen

Ook in Kortemark kan je voortaan fietsdelen.