Westhoek

Westhoekoverleg

Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol in de achttien gemeenteraden. Een samenwerkingsprotocol van Westhoekoverleg duurt zes jaar. Het huidige protocol startte in 2014 en loopt t.e.m. 2019. Het eerste samenwerkingsprotocol dateert van 1994.

Westhoekoverleg heeft vier centrale doelstellingen:

  1. De intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen.
  2. De Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren van een eigen aanbod en het beantwoorden van vragen.
  3. De belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen ten aanzien van derden.
  4. Het creëren van een overlegforum waarin de Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking.

Meer info op: http://www.westhoekoverleg.be

Wie?

Dieter Hoet, coördinator burgemeestersoverleg Westhoek
d.hoet@wvi.be

Projectbureau

Het projectbureau in de Westhoek werd opgestart half 2014, Het verkent momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere verdieping van intergemeentelijke samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van doorgedreven overleg tussen meerdere gemeenten. Veurne en de Westkustgemeenten (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) zijn een dergelijke case waarbij gezocht wordt naar zinvolle operationele samenwerking. Ook een verder structureel overleg op streekniveau tussen centrale kerkbesturen en gemeenten over de toekomst van de parochiekerken behoort tot de mogelijkheden. We bestuderen eveneens samen met de afvalintercommunales de problematiek van afvalophaling in landelijke gebieden.

Wie?

Niek De Roo, coördinator projectbureaus, regiowerking Westhoek
n.deroo@wvi.be | T +32 (0)51 51 93 40

10.09.18

'Van IJzer tot Zee' schudt burgers wakker met ludiek filmpje

De groep gemeenten ‘Van Zee tot IJzer’ lanceert op maandag 17 september een animatiefilmpje over

06.03.18

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert vijfde oproep

Gemeenten en kerkbesturen met een afgewerkt kerkenbeleidsplan kunnen zich aanmelden voor de vijfd

22.12.17

Beter en duidelijker samenwerken met de Westhoekgemeenten

In 2015 gaf Westhoekoverleg aan dat samenwerking tussen gemeenten in de Westhoek op een efficië

13.11.17

Nieuwe verkaveling langs Woestenstraat in Oostvleteren krijgt vorm

Met de start van de infrastructuurwerken vandaag gaven burgemeester Stephan Mourisse, Geert Sande

17.10.17

Zonne-gemeente Lo-Reninge stelt thermografische luchtfoto voor

Meer dan 250 inwoners waren gisteren aanwezig tijdens de officiële voorstelling van de thermograf

22.09.17

Beleef en ontdek de Westhoek tijdens de woontours

Wil jij ook wonen in de Westhoek? Wil je de steden van de Westhoek leren kennen?