Westhoek

Westhoekoverleg

Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol in de achttien gemeenteraden. Een samenwerkingsprotocol van Westhoekoverleg duurt zes jaar. Het huidige protocol startte in 2014 en loopt t.e.m. 2019. Het eerste samenwerkingsprotocol dateert van 1994.

Westhoekoverleg heeft vier centrale doelstellingen:

  1. De intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen.
  2. De Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren van een eigen aanbod en het beantwoorden van vragen.
  3. De belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen ten aanzien van derden.
  4. Het creëren van een overlegforum waarin de Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking.

Meer info op: http://www.westhoekoverleg.be

Wie?

Dieter Hoet, coördinator burgemeestersoverleg Westhoek
d.hoet@wvi.be

Projectbureau

Het projectbureau in de Westhoek werd opgestart half 2014, Het verkent momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere verdieping van intergemeentelijke samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van doorgedreven overleg tussen meerdere gemeenten. Veurne en de Westkustgemeenten (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) zijn een dergelijke case waarbij gezocht wordt naar zinvolle operationele samenwerking. Ook een verder structureel overleg op streekniveau tussen centrale kerkbesturen en gemeenten over de toekomst van de parochiekerken behoort tot de mogelijkheden. We bestuderen eveneens samen met de afvalintercommunales de problematiek van afvalophaling in landelijke gebieden.

Wie?

Eveline Huyghe, coördinator projectbureaus, regiowerking Westhoek
e.huyghe@wvi.be | 050 36 71 71
25.09.19

Bouw Suikertoren met nieuw hoofdkantoor StAPwest in Suikerpark officieel gestart

Tijdens een officiële eerstesteenlegging op dinsdag 24 september startten de Stad Veurne, project

13.09.19

Deelfiets maakt entree in De Panne, Koksijde en Veurne

De gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne starten met een eigen deelfietsensysteem.

14.03.19

Tuinwijk creëert extra woongelegenheid in hartje Diksmuide

Vlakbij het historisch stadscentrum van Diksmuide worden 180 woonentiteiten gerealiseerd voor ied

03.01.19

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zesde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 15 april 2019 opnieuw een aanvraag indienen

10.09.18

'Van IJzer tot Zee' schudt burgers wakker met ludiek filmpje

De groep gemeenten ‘Van Zee tot IJzer’ lanceert op maandag 17 september een animatiefilmpje over

06.03.18

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert vijfde oproep

Gemeenten en kerkbesturen met een afgewerkt kerkenbeleidsplan kunnen zich aanmelden voor de vijfd