Grensoverschrijdend

Je eigen plaatsje op de wereld kaderen in een groter geheel. Zo gaat het ook een beetje met internationale samenwerking. Problemen en opportuniteiten laten zich immers niet altijd vangen in een keurslijf van grenzen die door de mens werden bepaald. Als het regent in Frankrijk, regent het vaak ook bij ons… We hebben met andere woorden, een gemeenschappelijk belang. Bovendien kunnen veel projecten rekenen op Europese subsidies.

contact

Katarina De Fruyt, verantwoordelijke grensoverschrijdende samenwerking
k.defruyt@wvi.be | T +32 (0)51 36 71 71

 

Samenwerking met Frankrijk

 

Begin de jaren 90 begon WVI, onder impuls van het Europese eenmakingsproces, met een grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk en Henegouwen. In de keuze tot samenwerken speelden de Europese Interregsubsidies natuurlijk een belangrijke rol. Financiële middelen zijn nodig! En toch is er meer dat ons drijft… WVI wil werken aan een duurzaam West-Vlaanderen waar het voor alle inwoners goed is om te leven, te wonen en te werken.
De voorbije 20 jaar speelden wij een voortrekkersrol in de samenwerking met de buren uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Een samenwerking die sinds een grote evolutie doormaakte: van ad hoc projecten in functie van opportuniteiten of problemen die een gezamenlijke aanpak vergden tot de oprichting van institutionele samenwerkingsplatformen met rechtspersoonlijkheid. Vandaag worden nog projecten uitgevoerd die bijdragen tot de realisatie van doelstellingen die voortvloeien uit een gezamenlijke grensoverschrijdende strategie of visie.
Samenwerking is voor ons een sleutelwoord als het gaat om het realiseren van strategische visies en doelstellingen. We hebben daarom, van bij het begin, een goede relatie onderhouden met collega-intercommunales, sub-regionale instanties, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse en de federale overheid.

WVI stond mee aan de wieg van de twee huidige Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de Frans-Belgische grens:

  1. De EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, opgericht in januari 2008;
  2. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, opgericht in april 2009.

Het juridische instrument EGTS werd gecreëerd door de Europese Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006. Artikel 1 van deze verordening bepaalt: “Een EGTS heeft tot doel grensoverschrijdende, transnationale en/of interregionale samenwerking, hierna “territoriale samenwerking” genoemd, ..., te vergemakkelijken en te bevorderen met als enig doel de economische en sociale samenhang te versterken.”
De hoofdopdracht van beide EGTS’ bestaat dus uit het bevorderen en ondersteunen van een efficiënte en coherente grensoverschrijdende samenwerking. Het zijn multi-level-governance-structuren die complexe grensoverschrijdende problemen gezamenlijk proberen aan te pakken. En dat in de meest uiteenlopende beleidsdomeinen. WVI treedt op als vertegenwoordiger en als spreekbuis van de gemeenten in beide EGTS. We behartigen hun belangen, werken actief, probleemoplossend mee en participeren in projecten met een meerwaarde voor de lokale bevolking uit de grensregio’s.

08.07.20

Grensoverschrijdende DK BUS rijdt opnieuw tot station Adinkerke

Het Franse DK BUS organiseert een grensoverschrijdende busverbinding tussen Dunkerque en De Panne

06.07.20

Verken en (her)ontdek het Blauwe Park!

Het is zomer! Staat er bij jou ook een staycation of - als alles goed gaat - vakantie ne

27.08.19

Derde editie IJzerfeest in Roesbrugge

Op zondag 1 september 2019, tussen 13u en 18u vindt de derde editie plaats van het IJZERFEEST in

27.08.18

EVENT | IJzerfeest Roesbrugge op 2 september 2018

Op zondag 2 september 2018, tussen13u en 18u  vindt de tweede editie plaats van het IJZERFEEST in

18.06.18

Transmobil gestart op 14 juni 2018! Het project voor mobiliteit over de grenzen heen.

Op 14 juni werd in het Frans Bailleul het grensoverschrijdende project Transmobil officieel gelan