Brugge – Oostende

Burgemeestersoverleg

Het burgemeestersoverleg regio Brugge is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 10 gemeenten uit deze regio. Het gaat om de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Kennis delen, info uitwisselen, gezamenlijk overleggen en standpunten innemen, dat is zowat de ambitie van het burgemeestersoverleg regio Brugge. Ook in 2013. Renaat Landuyt nam de voorzitterspost van Luc Vanparys over en het overleg kon ook dit jaar rekenen op de aanwezigheid van het grootste deel van de burgemeesters.
De burgemeesters kwamen vijf keer samen in het streekhuis Kasteel Tillegem. Een concreet actiepunt was de nood aan het structureren van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn in de regio. De gouverneur speelde hierin, op vraag van minister Bourgeois, een coördinerende rol. Ook in 2014 gaan deze acties verder.
De stad Brugge diende namens de regio een dossier in bij Vlaanderen om subsidies te krijgen voor het opnemen van de regierol door gemeenten in de lokale sociale economie. Tien gemeenten engageerden zich om aan dit project mee te werken.
Ook in 2013 ging er zeer veel aandacht naar het voorbereiden van de brandweerhervorming. Zoals het er nu voor staat, zal de hervorming in januari 2015 een feit zijn. Tot slot werd ook werk gemaakt van de wijzigingen in het logistiek netwerk van bpost en de gevolgen hiervan voor de gemeenten. De externe audit die vanaf 2014 bij de lokale besturen wordt uitgevoerd, stond ook op de agenda.
Sinds november 2008 fungeert WVI als secretariaat voor het burgemeestersoverleg. Ons team bestaat uit coördinator Line Putseys (opvolger van Saskia Verriest) en een administratief medewerker, Michelle Dufoort. Line Putseys werkt anderhalve dag per week voor het burgemeestersoverleg. Michelle een halve dag per week.
De aanstelling van een coördinator moet ervoor zorgen dat het burgemeestersoverleg op een structurele manier te ondersteund wordt. De coördinator zorgt onder meer voor een relevante agenda en de verdere opvolging hiervan.

Wie?

Line Putseys, coördinator burgemeestersoverleg Brugge
l.putseys@wvi.be | T +32 (0)51 36 71 71

Projectbureau

Het projectbureau in de regio Brugge-Oostende werd formeel opgestart half 2014 en verkent momenteel de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking. We zoeken samen met de gemeenten naar een zinvolle operationele samenwerking tussen meerdere gemeenten. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan vernieuwende opdrachten waar bij de vennoten een behoefte is om deze publiek op te nemen. Enkele zaken waar nu ons nu in verdiepen? Concrete samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot de omgevingsvergunning, het nieuwe onroerend erfgoeddecreet, klimaatbeleid, Wanneer middelen en kennis worden gedeeld, ontstaat vaak een zeer waardevolle bovenlokale visie

Wie?

Ann Tack, coördinator
a.tack@wvi.be | T +32 (0)50 36 71 68