Coudenhove

Coudenhove - Koekelare

Ten Barne (Zone C2 en D) is het CO2-neutraal gedeelte van het bedrijventerrein Coudenhove. Het beheer wordt mede ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 • Groenbeheer deels groenbeheer
 • CO2-neutraal deels CO₂ neutraal
 • Nicolas Beernaert

  Terreinbeheerder

  Nicolas Beernaert

Enkel bewegwijzering
WVI-beheer

Veelgestelde vragen

Ga meteen aan de slag! Om je vlot te helpen, hebben we al vragen die voor jou belangrijk kunnen zijn, gebundeld per rubriek.

Vastgoed

Als u uw vestiging wil verkopen, brengt u of uw notaris WVI hiervan op de hoogte per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

De verhuring houdt een staking in van de in de akte opgenomen economische activiteit. Als u uw vestiging wil verhuren, moet u aan WVI schriftelijk goedkeuring vragen per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
 
De algemene verkoopvoorwaarden vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". De specifieke verkoopvoorwaarden voor uw perceel vindt u terug in uw akte.

 

Deze economische activiteiten zijn bepaald in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of BPA (bijzonder plan van aanleg). Deze vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten" (onder voorbehoud van aangepaste regelgeving).

Dit kan u terugvinden in uw akte en staat omschreven in Hoofdstuk I Algemene verkoopvoorwaarden.
 
Onze parkmanagers houden een oogje in het zeil om de netheid van de percelen te vrijwaren en een kwaliteitsvol aangelegd bedrijventerrein te kunnen garanderen.
 
Alvorens u uw aanvraag van de omgevingsvergunning bij het gemeentebestuur indient, legt u het bouw- en omgevingsplan ter goedkeuring aan WVI voor.
 
Bij CO2-neutrale bedrijventerreinen kan WVI op aanvraag uw plannen toetsen aan de principes van energiezuinig bouwen. 
Bij nieuwbouw of grondige verbouwing, is de koper verplicht om het afvalwater en het regenwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbare rioleringsstelsel.  
 
Voordat u aan de uitvoering van de werken begint, legt u het ontwerpplan voor gescheiden afvoer, samen met de aanvraag van de omgevingsvergunning, ter goedkeuring voor aan de bevoegde diensten van de stad of gemeente.
 
 
 

Groenaanleg op privaat perceel

Voor de verplichte groen- en omgevingsaanleg op uw eigen terrein betaalde u een waarborg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.

U betaalt deze opnieuw als waarborg voor het in stand houden van de reeds aanwezige groen- en omgevingsaanleg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.
 
De groenwaarborg bedraagt €2.500 voor percelen tot 2.500m². Per aangebroken schijf van 2500m² verhoogt de waarborg met €2.500.

 

Ten vroegste één jaar na het verlijden van de akte kan WVI, op vraag van de nieuwe koper, de groenwaarborg terugstorten. De parkmanager komt langs om vast te stellen of u de voorschriften rond de groen- en omgevingsaanleg nog steeds naleeft. U stuurt uw vraag tot het terugkrijgen van uw groenwaarborg naar WVI via pm@wvi.be.

De voorschriften rond groenaanleg vindt u terug in uw akte. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II Stedenbouwkundige voorschriften - artikel 4 Verplichte groenzone.

Groenbeheervergoeding

Als bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein draagt u bij tot de kosten voor het onderhoud van de openbare groenzones. Dit groen bestaat uit de randbuffer(s) rond het bedrijventerrein, de zones met de gemeenschappelijke waterbuffers alsook de zone tussen de rooilijn en de weg. De aanleg van groene bufferzones ten aanzien van omgevende woonbebouwing of omliggende open ruimte is een vereiste bij de inrichting van een bedrijventerrein alsook bepalend voor de beeldkwaliteit.

Bij doorverkoop betaalt de nieuwe eigenaar pro rata de groenbeheervergoeding van dat jaar.

Op basis van de omvang van uw terrein ontvangt u jaarlijks een factuur. De facturatie gebeurt digitaal via facturatie@wvi.be in de maand mei.

Het algemene groenplan vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". Het specifieke detailplan van het groenbeheer voor uw perceel vindt u terug in de verkoopvoorwaarden van uw akte. 
 
Dit plan geeft aan of het volledige onderhoud van het openbaar domein in rekening wordt gebracht en of u hier zelf nog verplichtingen heeft. Op een aantal bedrijventerreinen blijven de bedrijven namelijk instaan voor de aanleg en het onderhoud van de groenzone tussen de rooilijn en de weg, maar worden alle overige openbare zones wel gemeenschappelijk onderhouden in het groenbeheercontract.
 

Een omschrijving hiervan vindt u terug in de verkoopvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk IV Parkmanagement.

Bewegwijzering

U kunt een individueel paneel online bestellen via deze link. De prijs voor een paneel is €215. Om deze prijs te kunnen garanderen plaatsen wij de bestelling pas bij onze leverancier als er voldoende interesse is van de bedrijven op het bedrijventerrein.
 

U kan dit melden via pm@wvi.be. U mag hier zeker een foto aan toevoegen.

De vermelding is gratis. Wij voorzien een jaarlijkse actualisatie. 

WVI implementeert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform bewegwijzeringssysteem. Dit systeem bestaat uit een informatiezone met infozuil, signalisatie en individuele bedrijfspanelen. 

Voorbij de ingang van het bedrijventerrein vindt u een infozuil waarop een plan van het bedrijventerrein en een lijst van de bedrijven is weergegeven. Met behulp van deze informatiezuil kan de bezoeker de ligging van uw bedrijf eenvoudig opzoeken. 
 

U kan dit online doorgeven via deze link of via pm@wvi.be.

CO₂-neutraliteit

WVI ontwikkelt CO2-neutrale bedrijventerreinen. Volgens de verkoopvoorwaarden moeten de bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein hun volledige elektriciteitsverbruik uit 100% hernieuwbare energie halen.
Alle bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein kunnen kiezen uit één of meerdere van volgende opties om te voldoen aan de CO2-neutraliteitsverplichting:
 
 • een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • zelf groene stroom opwekken en voor het resterende verbruik een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • een contract voor grijze stroom afsluiten met een elektriciteitsleverancier en voor het aantal verbruikte MWh aan elektriciteit verhandelbare emissiekredieten (CER of ERU) aankopen;
 • of combineer bovenstaande mogelijkheden.

WVI vraagt u jaarlijks om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de CO2-neutraliteitsverplichting. Dit doet u door ons uw eindafrekening van uw electriciteitsverbruik te bezorgen. Deze moet bestaan uit 100% hernieuwbare energie

De verplichting tot CO2-neutraliteit gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de ingebruikname van uw bedrijfsgebouw.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

stuur een email naar pm@wvi.be of vul onderstaande in

Bedrijven

48 resultaten
Zonering Bedrijfsnaam Straat + nr Gemeente
B
Aldi Ringlaan 84 KOEKELARE
C1
Ameel Dirk Atlasstraat 7 KOEKELARE
A1
Automatic tankstation Stalpaertstraat 3 G KOEKELARE
A1
Aveve Tuincentrum Depreitere Stalpaertstraat 2 KOEKELARE
A2
Bedrijfsmodules Atlasstraat 2 Atlasstraat 2 \1 - 14 KOEKELARE
A1
Bel&Bo Stalpaertstraat 1 A KOEKELARE
B
Bouwmaterialen Willaert Oostmeetstraat 100 KOEKELARE
D
Bouwonderneming Bert Gryspeert Nijverheidsstraat 12 KOEKELARE
E1
Bouwonderneming Frans Verhelst Barnestraat 1 A KOEKELARE
D
Carwash Ten Barne Nijverheidsstraat 5 KOEKELARE
C1
Chapebedrijf Jooren Atlasstraat 18 KOEKELARE
F
Construct Hoet Ambachtenstraat 3 KOEKELARE
C1
Corveleijn Patrick Atlasstraat 16 KOEKELARE
A1
Dag & Douw Stalpaertstraat 1 B KOEKELARE
B
Debou Meubelen Oostmeetstraat 91 KOEKELARE
A1
Dejonckheere houtbewerking Stalpaertstraat 5 KOEKELARE
E1
Dekeyzer - Ossaer Barnestraat 1 KOEKELARE
B
Delhaize Ringlaan 88 KOEKELARE
C2
Demey - Kimpe Atlasstraat 22 KOEKELARE
B
Depreitere L&D Oostmeetstraat 92 KOEKELARE
A1
Deuren SDA Stalpaertstraat 3 D KOEKELARE
C1
EBS Sound & Light Atlasstraat 7 A KOEKELARE
E2
F.T.P. Consult Barnestraat 1 F KOEKELARE
A2
Franki Foundations Atlasstraat 2 B KOEKELARE
A2
Galloo Atlasstraat 5 KOEKELARE
F
Gevanko Ambachtenstraat 7 KOEKELARE
A2
Grano Ladies Atlasstraat 4 KOEKELARE
A2
Huck Atlasstraat 2 KOEKELARE
A2
Joye Travel Atlasstraat 1 KOEKELARE
F
Koddaert Ambachtenstraat 1 KOEKELARE
C2
Marc Vandekerckhove Atlasstraat 26 KOEKELARE
D
Pastijnbo Keukens & Interieur Nijverheidsstraat 8 KOEKELARE
C1
Pollet Meubelfabriek Atlasstraat 14 KOEKELARE
F
Pozzolo Ambachtenstraat 5 KOEKELARE
D
Recyclagepark Nijverheidsstraat 6 KOEKELARE
D
Rosseel Yves Nijverheidsstraat 10 KOEKELARE
A1
Soenen Schrijnwerk Stalpaertstraat 1 C KOEKELARE
D
Soevan Nijverheidsstraat 4 KOEKELARE
F
Stroom Timmerwerken Ambachtenstraat 2 KOEKELARE
E1
Takelbedrijf Denoo - Crevits Barnestraat 1 B KOEKELARE
C1
Tuinen Castelein Dieter Atlasstraat 8 KOEKELARE
A1
Tuinserres.com Stalpaertstraat 4 KOEKELARE
E2
VSV Technics Barnestraat 1 E KOEKELARE
A2
VancoVienno Atlasstraat 3 KOEKELARE
F
Vanhooren Ambachtenstraat 4 KOEKELARE
A2
Viaene - Hosten Atlasstraat 6 KOEKELARE
A1
Winkelcentrum Stalpaertstraat 3 KOEKELARE
C1
‘t Houtlandt Atlasstraat 9 KOEKELARE