E403-6-Z15 Izegem Zuid

E403-6-Z15 Izegem Zuid - Izegem

De autohandelzone Minerva (Zone B) is het CO2-neutraal gedeelte van het bedrijventerrein Izegem Zuid. Het beheer wordt mede ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 • Groenbeheer deels groenbeheer
 • CO2-neutraal deels CO₂ neutraal
 • Bart Taveirne

  Terreinbeheerder

  Bart Taveirne

Enkel bewegwijzering
WVI-beheer

Veelgestelde vragen

Ga meteen aan de slag! Om je vlot te helpen, hebben we al vragen die voor jou belangrijk kunnen zijn, gebundeld per rubriek.

Vastgoed

Als u uw vestiging wil verkopen, brengt u of uw notaris WVI hiervan op de hoogte per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

De verhuring houdt een staking in van de in de akte opgenomen economische activiteit. Als u uw vestiging wil verhuren, moet u aan WVI schriftelijk goedkeuring vragen per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
 
De algemene verkoopvoorwaarden vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". De specifieke verkoopvoorwaarden voor uw perceel vindt u terug in uw akte.

 

Deze economische activiteiten zijn bepaald in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of BPA (bijzonder plan van aanleg). Deze vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten" (onder voorbehoud van aangepaste regelgeving).

Dit kan u terugvinden in uw akte en staat omschreven in Hoofdstuk I Algemene verkoopvoorwaarden.
 
Onze parkmanagers houden een oogje in het zeil om de netheid van de percelen te vrijwaren en een kwaliteitsvol aangelegd bedrijventerrein te kunnen garanderen.
 
Alvorens u uw aanvraag van de omgevingsvergunning bij het gemeentebestuur indient, legt u het bouw- en omgevingsplan ter goedkeuring aan WVI voor.
 
Bij CO2-neutrale bedrijventerreinen kan WVI op aanvraag uw plannen toetsen aan de principes van energiezuinig bouwen. 
Bij nieuwbouw of grondige verbouwing, is de koper verplicht om het afvalwater en het regenwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbare rioleringsstelsel.  
 
Voordat u aan de uitvoering van de werken begint, legt u het ontwerpplan voor gescheiden afvoer, samen met de aanvraag van de omgevingsvergunning, ter goedkeuring voor aan de bevoegde diensten van de stad of gemeente.
 
 
 

Groenaanleg op privaat perceel

Voor de verplichte groen- en omgevingsaanleg op uw eigen terrein betaalde u een waarborg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.

U betaalt deze opnieuw als waarborg voor het in stand houden van de reeds aanwezige groen- en omgevingsaanleg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.
 
De groenwaarborg bedraagt €2.500 voor percelen tot 2.500m². Per aangebroken schijf van 2500m² verhoogt de waarborg met €2.500.

 

Ten vroegste één jaar na het verlijden van de akte kan WVI, op vraag van de nieuwe koper, de groenwaarborg terugstorten. De parkmanager komt langs om vast te stellen of u de voorschriften rond de groen- en omgevingsaanleg nog steeds naleeft. U stuurt uw vraag tot het terugkrijgen van uw groenwaarborg naar WVI via pm@wvi.be.

De voorschriften rond groenaanleg vindt u terug in uw akte. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II Stedenbouwkundige voorschriften - artikel 4 Verplichte groenzone.

Groenbeheervergoeding

Als bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein draagt u bij tot de kosten voor het onderhoud van de openbare groenzones. Dit groen bestaat uit de randbuffer(s) rond het bedrijventerrein, de zones met de gemeenschappelijke waterbuffers alsook de zone tussen de rooilijn en de weg. De aanleg van groene bufferzones ten aanzien van omgevende woonbebouwing of omliggende open ruimte is een vereiste bij de inrichting van een bedrijventerrein alsook bepalend voor de beeldkwaliteit.

Bij doorverkoop betaalt de nieuwe eigenaar pro rata de groenbeheervergoeding van dat jaar.

Op basis van de omvang van uw terrein ontvangt u jaarlijks een factuur. De facturatie gebeurt digitaal via facturatie@wvi.be in de maand mei.

Het algemene groenplan vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". Het specifieke detailplan van het groenbeheer voor uw perceel vindt u terug in de verkoopvoorwaarden van uw akte. 
 
Dit plan geeft aan of het volledige onderhoud van het openbaar domein in rekening wordt gebracht en of u hier zelf nog verplichtingen heeft. Op een aantal bedrijventerreinen blijven de bedrijven namelijk instaan voor de aanleg en het onderhoud van de groenzone tussen de rooilijn en de weg, maar worden alle overige openbare zones wel gemeenschappelijk onderhouden in het groenbeheercontract.
 

Een omschrijving hiervan vindt u terug in de verkoopvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk IV Parkmanagement.

Bewegwijzering

U kunt een individueel paneel online bestellen via deze link. De prijs voor een paneel is €215. Om deze prijs te kunnen garanderen plaatsen wij de bestelling pas bij onze leverancier als er voldoende interesse is van de bedrijven op het bedrijventerrein.
 

U kan dit melden via pm@wvi.be. U mag hier zeker een foto aan toevoegen.

De vermelding is gratis. Wij voorzien een jaarlijkse actualisatie. 

WVI implementeert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform bewegwijzeringssysteem. Dit systeem bestaat uit een informatiezone met infozuil, signalisatie en individuele bedrijfspanelen. 

Voorbij de ingang van het bedrijventerrein vindt u een infozuil waarop een plan van het bedrijventerrein en een lijst van de bedrijven is weergegeven. Met behulp van deze informatiezuil kan de bezoeker de ligging van uw bedrijf eenvoudig opzoeken. 
 

U kan dit online doorgeven via deze link of via pm@wvi.be.

CO₂-neutraliteit

WVI ontwikkelt CO2-neutrale bedrijventerreinen. Volgens de verkoopvoorwaarden moeten de bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein hun volledige elektriciteitsverbruik uit 100% hernieuwbare energie halen.
Alle bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein kunnen kiezen uit één of meerdere van volgende opties om te voldoen aan de CO2-neutraliteitsverplichting:
 
 • een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • zelf groene stroom opwekken en voor het resterende verbruik een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • een contract voor grijze stroom afsluiten met een elektriciteitsleverancier en voor het aantal verbruikte MWh aan elektriciteit verhandelbare emissiekredieten (CER of ERU) aankopen;
 • of combineer bovenstaande mogelijkheden.

WVI vraagt u jaarlijks om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de CO2-neutraliteitsverplichting. Dit doet u door ons uw eindafrekening van uw electriciteitsverbruik te bezorgen. Deze moet bestaan uit 100% hernieuwbare energie

De verplichting tot CO2-neutraliteit gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de ingebruikname van uw bedrijfsgebouw.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

stuur een email naar pm@wvi.be of vul onderstaande in

Bedrijven

108 resultaten
Zonering Bedrijfsnaam Straat + nr Gemeente
F1
A. Jacob-Degrève Prins Albertlaan 77 IZEGEM
G1
AA Labels Roeselaarsestraat 668 \3 IZEGEM
B
AECars Minervastraat 6 IZEGEM
F1
Alcaplast Prins Albertlaan 70 IZEGEM
F1
Anziplast Prins Albertlaan 70 IZEGEM
F3
Artimobili Prins Albertlaan 26 IZEGEM
F2
Atelier 2 Zuidkaai 32 IZEGEM
A4
Atelier Segers Ambachtenstraat 9 IZEGEM
B
Autobedrijf Verfaillie Minervastraat 5 IZEGEM
A4
BIA Service Center Ambachtenstraat 11 IZEGEM
A4
Belgian Shoes Ambachtenstraat 13 IZEGEM
A4
Bergerat Monnoyeur Ambachtenstraat 15 IZEGEM
C
Bhobo Brush Ambachtenstraat 44 IZEGEM
A5
Bruwier Transport Ambachtenstraat 19 IZEGEM
B
Campirama Minervastraat 7 IZEGEM
F3
Cargill Oil Packers Prins Albertlaan 12 IZEGEM
B
Casier Auto & Bandenservice Minervastraat 8 IZEGEM
F3
Colpaert Borstelfabriek Prins Albertlaan 39 IZEGEM
E2
DMI Bedrijfswageninrichting Schardouwstraat 2 IZEGEM
E2
Decaestecker Johan Schardouwstraat 4 IZEGEM
F1
Decancq Group - Dabobel Prins Albertlaan 96 IZEGEM
F1
Decru Prins Albertlaan 115 IZEGEM
F1
Degudap Prins Albertlaan 112 IZEGEM
F1
Delipan Prins Albertlaan 55 IZEGEM
C
Desmet Kris Ambachtenstraat 52 \1 IZEGEM
E4
Desotec Schardouwstraat 3 IZEGEM
A2
Dessauvage Geert Ambachtenstraat 16 IZEGEM
A5
Driessens.be Potaardestraat 1 IZEGEM
C
Du Jardin Natuursteen Ambachtenstraat 56 IZEGEM
F1
ETC - Electro Technisch Center Prins Albertlaan 95 IZEGEM
F3
ETIZ Autonoom Gemeentebedrijf Prins Albertlaan 3 IZEGEM
F1
Edec Prins Albertlaan 108 IZEGEM
E4
Elektriciteit Vandemoortele Schardouwstraat 16 \1 IZEGEM
E4
Endless Interieur & Totaalinrichting Schardouwstraat 13 IZEGEM
G1
Farbo Roeselaarsestraat 668 \4 IZEGEM
A5
GB Boucherie Ambachtenstraat 35 IZEGEM
E3
GBO Gereedschappen Zandstraat 5 IZEGEM
C
GDM Precisiemechaniek Ambachtenstraat 36 IZEGEM
A2
GVS Ambachtenstraat 26 IZEGEM
B
Garage Dochy Minervastraat 1 IZEGEM
A2
Gasquet - Mahieu Ambachtenstraat 28 IZEGEM
F1
Gedesco Prins Albertlaan 116 IZEGEM
A2
Global Suppliers Ambachtenstraat 1 IZEGEM
F1
Gruyaert Prins Albertlaan 94 IZEGEM
A3
Haki Ambachtenstraat 5 IZEGEM
A3
Handsaeme Machinery Abelestraat 102 IZEGEM
C
Hymo Belux Ambachtenstraat 46 IZEGEM
A5
Inoxxize Ambachtenstraat 70 IZEGEM
F1
Interieur Lievens Prins Albertlaan 106 IZEGEM
C
Interieur Steen Ambachtenstraat 32 \1 IZEGEM
C
Jaro Plastics Ambachtenstraat 40 IZEGEM
C
Jungbecker Ambachtenstraat 50 IZEGEM
G1
Luminar Roeselaarsestraat 668 IZEGEM
E4
MD-Afsluitingen Schardouwstraat 11 IZEGEM
F2
MTI - Firma Martin Mandelstraat 74 IZEGEM
F2
Maertens Willy Mandelstraat 71 IZEGEM
F2
Maes Marnik Zuidkaai 24 IZEGEM
F1
Mandel Car Prins Albertlaan 78 IZEGEM
A5
Marelput Ambachtenstraat 19 IZEGEM
A4
Mareno Ambachtenstraat 13 IZEGEM
F3
Metro Prins Albertlaan 12 IZEGEM
A1
Monteyne Jacques Ambachtenstraat 4 IZEGEM
F1
Mouton Carrosserie Prins Albertlaan 86 IZEGEM
A4
Muylle Facon Ambachtenstraat 58 IZEGEM
G1
Omni-Term Roeselaarsestraat 525 IZEGEM
E3
Pan-Klaar Zandstraat 12 \1 IZEGEM
F2
Parketvloeren Bossuyt Mandelstraat 69 IZEGEM
A3
Plets Dirk Stijldeuren Abelestraat 98 IZEGEM
F1
Potrell Sasstraat 5 IZEGEM
F1
Poulpharm Prins Albertlaan 112 IZEGEM
C
RDL Engineering Ambachtenstraat 46 IZEGEM
F1
Reynaert Pompen Prins Albertlaan 109 IZEGEM
F1
Reynaert pompen Prins Albertlaan 111 IZEGEM
E3
Rogetrans Zandstraat 6 IZEGEM
A2
Rottey Jacques Ambachtenstraat 20 IZEGEM
F1
S Electric Prins Albertlaan 99 IZEGEM
B
SJ’s Garage Minervastraat 3 IZEGEM
B
SVR Autosport Minervastraat 4 IZEGEM
F2
Sabbe - Dubaere & Co Zuidkaai 35 IZEGEM
F2
Sabex Wood Industry Zuidkaai 36 IZEGEM
D
Six Schardouwstraat 31 IZEGEM
A5
Skyline Park Ambachtenstraat 33 IZEGEM
C
Solina Belgium Ambachtenstraat 54 IZEGEM
F1
Stainless Art Skills Prins Albertlaan 105 IZEGEM
G1
Steenfabriek Olivier Bricks Roeselaarsestraat 509 IZEGEM
C
Strobbe Mobility Solutions Ambachtenstraat 46 IZEGEM
F1
TD Design Prins Albertlaan 51 IZEGEM
A1
Top Interieur Ambachtenstraat 6 IZEGEM
A4
Transport Vuylsteke Ambachtenstraat 11 IZEGEM
A5
Unilin Decor Ambachtenstraat 68 IZEGEM
E3
VDK Carrosserie Zandstraat 10 IZEGEM
F1
VDS Concepts Group Prins Albertlaan 65 IZEGEM
A5
Van De Mierop Ambachtenstraat 21 IZEGEM
F1
Van Eeckhoutte Prins Albertlaan 107 IZEGEM
A5
Vandecasteele Marc & Co Ambachtenstraat 47 IZEGEM
F3
Vandemoortele Prins Albertlaan 12 IZEGEM
F1
Vandemoortele R&D Prins Albertlaan 79 IZEGEM
F2
Vanden Avenne Izegem Zuidkaai 1213 IZEGEM
F1
Vanhardhout Prins Albertlaan 100 IZEGEM
A2
Vanhaverbeke Houthandel Ambachtenstraat 22 IZEGEM
G1
Vanhulle Garage Roeselaarsestraat 505 IZEGEM
A5
Vanrobaeys Hout & Interieur Ambachtenstraat 100 IZEGEM
G2
Verbrugghe Interieur-maatwerk Potaardestraat 8 IZEGEM
G1
Verdes Kitchen Equipment Roeselaarsestraat 668 \2 IZEGEM
A2
Verf & Co Ambachtenstraat 24 IZEGEM
A5
Verhoest Machinery - Vema Construct Ambachtenstraat 17 IZEGEM
G1
Werbrouck ALU-PVC Roeselaarsestraat 531 IZEGEM
E4
Young Line Furniture Schardouwstraat 8 IZEGEM