Ieperleekanaal

Ieperleekanaal - Ieper

Pilkem (Zone D3) is een CO2-neutrale uitbreiding aan het bestaande bedrijventerrein Ieperleekanaal. Het beheer wordt mede ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 • Groenbeheer deels groenbeheer
 • CO2-neutraal deels CO₂ neutraal
 • Ruben Veramme

  Terreinbeheerder

  Ruben Veramme

Enkel bewegwijzering
WVI-beheer

Veelgestelde vragen

Ga meteen aan de slag! Om je vlot te helpen, hebben we al vragen die voor jou belangrijk kunnen zijn, gebundeld per rubriek.

Vastgoed

Als u uw vestiging wil verkopen, brengt u of uw notaris WVI hiervan op de hoogte per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

De verhuring houdt een staking in van de in de akte opgenomen economische activiteit. Als u uw vestiging wil verhuren, moet u aan WVI schriftelijk goedkeuring vragen per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
 
De algemene verkoopvoorwaarden vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". De specifieke verkoopvoorwaarden voor uw perceel vindt u terug in uw akte.

 

Deze economische activiteiten zijn bepaald in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of BPA (bijzonder plan van aanleg). Deze vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten" (onder voorbehoud van aangepaste regelgeving).

Dit kan u terugvinden in uw akte en staat omschreven in Hoofdstuk I Algemene verkoopvoorwaarden.
 
Onze parkmanagers houden een oogje in het zeil om de netheid van de percelen te vrijwaren en een kwaliteitsvol aangelegd bedrijventerrein te kunnen garanderen.
 
Alvorens u uw aanvraag van de omgevingsvergunning bij het gemeentebestuur indient, legt u het bouw- en omgevingsplan ter goedkeuring aan WVI voor.
 
Bij CO2-neutrale bedrijventerreinen kan WVI op aanvraag uw plannen toetsen aan de principes van energiezuinig bouwen. 
Bij nieuwbouw of grondige verbouwing, is de koper verplicht om het afvalwater en het regenwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbare rioleringsstelsel.  
 
Voordat u aan de uitvoering van de werken begint, legt u het ontwerpplan voor gescheiden afvoer, samen met de aanvraag van de omgevingsvergunning, ter goedkeuring voor aan de bevoegde diensten van de stad of gemeente.
 
 
 

Groenaanleg op privaat perceel

Voor de verplichte groen- en omgevingsaanleg op uw eigen terrein betaalde u een waarborg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.

U betaalt deze opnieuw als waarborg voor het in stand houden van de reeds aanwezige groen- en omgevingsaanleg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.
 
De groenwaarborg bedraagt €2.500 voor percelen tot 2.500m². Per aangebroken schijf van 2500m² verhoogt de waarborg met €2.500.

 

Ten vroegste één jaar na het verlijden van de akte kan WVI, op vraag van de nieuwe koper, de groenwaarborg terugstorten. De parkmanager komt langs om vast te stellen of u de voorschriften rond de groen- en omgevingsaanleg nog steeds naleeft. U stuurt uw vraag tot het terugkrijgen van uw groenwaarborg naar WVI via pm@wvi.be.

De voorschriften rond groenaanleg vindt u terug in uw akte. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II Stedenbouwkundige voorschriften - artikel 4 Verplichte groenzone.

Groenbeheervergoeding

Als bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein draagt u bij tot de kosten voor het onderhoud van de openbare groenzones. Dit groen bestaat uit de randbuffer(s) rond het bedrijventerrein, de zones met de gemeenschappelijke waterbuffers alsook de zone tussen de rooilijn en de weg. De aanleg van groene bufferzones ten aanzien van omgevende woonbebouwing of omliggende open ruimte is een vereiste bij de inrichting van een bedrijventerrein alsook bepalend voor de beeldkwaliteit.

Bij doorverkoop betaalt de nieuwe eigenaar pro rata de groenbeheervergoeding van dat jaar.

Op basis van de omvang van uw terrein ontvangt u jaarlijks een factuur. De facturatie gebeurt digitaal via facturatie@wvi.be in de maand mei.

Het algemene groenplan vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". Het specifieke detailplan van het groenbeheer voor uw perceel vindt u terug in de verkoopvoorwaarden van uw akte. 
 
Dit plan geeft aan of het volledige onderhoud van het openbaar domein in rekening wordt gebracht en of u hier zelf nog verplichtingen heeft. Op een aantal bedrijventerreinen blijven de bedrijven namelijk instaan voor de aanleg en het onderhoud van de groenzone tussen de rooilijn en de weg, maar worden alle overige openbare zones wel gemeenschappelijk onderhouden in het groenbeheercontract.
 

Een omschrijving hiervan vindt u terug in de verkoopvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk IV Parkmanagement.

Bewegwijzering

U kunt een individueel paneel online bestellen via deze link. De prijs voor een paneel is €215. Om deze prijs te kunnen garanderen plaatsen wij de bestelling pas bij onze leverancier als er voldoende interesse is van de bedrijven op het bedrijventerrein.
 

U kan dit melden via pm@wvi.be. U mag hier zeker een foto aan toevoegen.

De vermelding is gratis. Wij voorzien een jaarlijkse actualisatie. 

WVI implementeert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform bewegwijzeringssysteem. Dit systeem bestaat uit een informatiezone met infozuil, signalisatie en individuele bedrijfspanelen. 

Voorbij de ingang van het bedrijventerrein vindt u een infozuil waarop een plan van het bedrijventerrein en een lijst van de bedrijven is weergegeven. Met behulp van deze informatiezuil kan de bezoeker de ligging van uw bedrijf eenvoudig opzoeken. 
 

U kan dit online doorgeven via deze link of via pm@wvi.be.

CO₂-neutraliteit

WVI ontwikkelt CO2-neutrale bedrijventerreinen. Volgens de verkoopvoorwaarden moeten de bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein hun volledige elektriciteitsverbruik uit 100% hernieuwbare energie halen.
Alle bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein kunnen kiezen uit één of meerdere van volgende opties om te voldoen aan de CO2-neutraliteitsverplichting:
 
 • een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • zelf groene stroom opwekken en voor het resterende verbruik een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • een contract voor grijze stroom afsluiten met een elektriciteitsleverancier en voor het aantal verbruikte MWh aan elektriciteit verhandelbare emissiekredieten (CER of ERU) aankopen;
 • of combineer bovenstaande mogelijkheden.

WVI vraagt u jaarlijks om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de CO2-neutraliteitsverplichting. Dit doet u door ons uw eindafrekening van uw electriciteitsverbruik te bezorgen. Deze moet bestaan uit 100% hernieuwbare energie

De verplichting tot CO2-neutraliteit gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de ingebruikname van uw bedrijfsgebouw.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

stuur een email naar pm@wvi.be of vul onderstaande in

Bedrijven

237 resultaten
Zonering Bedrijfsnaam Straat + nr Gemeente
F2
AC. processing - Romatix Bargiestraat 9 IEPER
B3
AMS Maintenance Services Paddevijverstraat 48 IEPER
G3
ASD Debusschere Oostkaai 76 IEPER
E7
Agila Belgium Rozendaalstraat 24 IEPER
F6
AluXpert Bargiestraat 27 IEPER
C2
Alurama Oostkaai 23 IEPER
E6
Ameel interieur Rozendaalstraat 67 IEPER
E3
Ameloot Rozendaalstraat 1 IEPER
D3
Antiekbouw Sint-Krispijnstraat 9 IEPER
E3
Apok Ieper Rozendaalstraat 2 IEPER
D3
Arcturo Sint-Krispijnstraat 15 IEPER
F6
Auto Jeroen Bargiestraat 21 IEPER
D1
Autobedrijf Lagrou Pilkemseweg 117119 IEPER
C1
Automobilia Ieper Jaagpad 12 IEPER
D3
BEN - Bouw en Techniek Sint-Krispijnstraat 6 IEPER
A3
BVAccountants Dehemlaan 5 C IEPER
D1
Bandenbedrijf Vandekerckhove (Ieper) Pilkemseweg 115 IEPER
B3
Bart Yde Paddevijverstraat 44 A IEPER
C2
Bedrijfsverzamelgebouw Oostkaai 23 A\3 IEPER
G2
Belgian Antiques Exportline Oostkaai 58 IEPER
A2
Best Western Flanders Lodge Dehemlaan 19 IEPER
E6
Bio Bakkerij De Trog Rozendaalstraat 65 IEPER
F1
Biomass Center Bargiestraat 1 IEPER
E1
Biscuiterie Jules Destrooper Zwaanhofweg 20 IEPER
A3
Boca-Paint Dehemlaan 7 IEPER
E2
Boels Rental Zwaanhofweg 6 IEPER
F5
Borval Bargiestraat 40 IEPER
E3
Bouwet Lorenzo Rozendaalstraat 2 IEPER
B1
Box & Foam Paddevijverstraat 67 IEPER
F6
CC-cars Bargiestraat 23 IEPER
B4
CID Lines Waterpoortstraat 2 IEPER
C3
CID Lines Logistics Oostkaai 20 A IEPER
E5
Cabka Belgium Rozendaalstraat 51 IEPER
G2
Cad Project Consult - CPC Oostkaai 44 A IEPER
A3
Careye Andy Dehemlaan 16 A IEPER
C5
Cibus Oostkaai 4 IEPER
G2
Cirlam bvba Oostkaai 38 IEPER
E6
Clauw Alain Autohandel Rozendaalstraat 115 IEPER
B1
Color By Cherchye Paddevijverstraat 69 IEPER
E9
Connect Group Rozendaalstraat IEPER
G3
Conquesta Oostkaai 80 IEPER
F3
Containerverhuur Terga Bargiestraat 26 IEPER
A2
Cucomp Dehemlaan 29 IEPER
G1
Cuvelier Graphics Oostkaai 29 IEPER
B1
D-Case Paddevijverstraat 67 A IEPER
D3
D-maC rent & service Sint-Krispijnstraat 14 IEPER
B1
DESCO Paddevijverstraat 61 IEPER
C1
DEX Ieper Jaagpad 8 A IEPER
E4
DP Promotions Rozendaalstraat 21 IEPER
E3
Datapolis Rozendaalstraat 10 IEPER
F4
Datarecuperatie Bargiestraat 15 B IEPER
E3
De Zon Al Mix Rozendaalstraat 11 IEPER
G1
Debeuf Oostkaai 28 IEPER
E2
Declercq Zwaanhofweg 11 IEPER
F7
Decupere Decoratie Langemarkseweg 10 F IEPER
A3
Defever Citroën Dehemlaan 18 IEPER
F2
Deforche Bouwonderneming Bargiestraat 20 IEPER
C1
Degels metal Jaagpad 4 IEPER
E6
Degro Rozendaalstraat 111 IEPER
E6
Delameilleure Carrosserie Rozendaalstraat 103 IEPER
G2
Deltronics Oostkaai 44 D IEPER
C5
Delva Ieper Oostkaai 6 IEPER
A3
Deman Carrosserie Dehemlaan 14 A IEPER
F5
Demey Hout Bargiestraat 46 IEPER
E4
Dentaalbedrijf Desimpel Rozendaalstraat 37 IEPER
D3
Deprez Ferrum Sint-Krispijnstraat 12 IEPER
G3
Deroo - Lampaert Hobbycenter Oostkaai 66 IEPER
A4
Devos & Dewanckel Dehemlaan 2 IEPER
F4
Devos Konstrukt Bargiestraat 17 IEPER
C3
Dewilde Engineering Oostkaai 20 C IEPER
E1
Dewulf Fourage & Transport Zwaanhofweg 24 IEPER
E9
Digimatic Rozendaalstraat 131 IEPER
C1
Dimabel Jaagpad 8 IEPER
A2
Dioss Dehemlaan 27 IEPER
C1
Dovy Keukens Jaagpad 7 IEPER
B5
Drukkerij Dejonghe Paddevijverstraat 42 IEPER
C1
Dupont Sanitair Jaagpad 9 IEPER
A4
Duran Ieper Dehemlaan 3 IEPER
A4
Duran Iveco & PremiumUsecCars Dehemlaan 5 IEPER
A4
Edwards Dehemlaan 5 D-E IEPER
G3
Eggermont Professional Food Equipment Oostkaai 64 IEPER
A4
Eldis Dehemlaan 5 A IEPER
E5
Elia Rozendaalstraat 22 IEPER
A3
Eurofyto Dehemlaan 6 A IEPER
A2
FACQ Dehemlaan 21 IEPER
E9
FM Meat Rozendaalstraat 125 IEPER
E9
FMD Trucks Rozendaalstraat 58 IEPER
G3
Feys-Pattyn AKF Oostkaai 82 IEPER
C2
Firma Jos. Vandamme Oostkaai 21 IEPER
E6
Flexis Rozendaalstraat 107 IEPER
E5
Forrez Banden - I.R.B.F. Rozendaalstraat 20 IEPER
D3
Forrez International Sint-Krispijnstraat 2 IEPER
E9
GST Recycling Rozendaalstraat 30 IEPER
E5
Galva Power Ieper Rozendaalstraat 23 IEPER
E1
Gamma Ieper Zwaanhofweg 21 IEPER
A3
Gamme - Hyundai Dealer Dehemlaan 9 IEPER
E6
Gantner Rozendaalstraat 53 IEPER
B1
Garage - Carrosserie Soenen Gebroeders Paddevijverstraat 59 IEPER
A3
Garage - Carrosserie Vancayzeele Dehemlaan 10 IEPER
F8
Garage Demeersseman Langemarkseweg 10 A IEPER
D1
Garage Forrest Pilkemseweg 121 IEPER
E2
Ghelamco Group Zwaanhofweg 10 IEPER
B3
Gipsy Paddevijverstraat 55 IEPER
G2
Gomutec Oostkaai 60 IEPER
E3
Groep Demey Rozendaalstraat 15 IEPER
B1
Group Varasse Paddevijverstraat 60 IEPER
B3
Haeck Paddevijverstraat 46 IEPER
E9
Heite Petroleum Rozendaalstraat 50 IEPER
D2
Hivian Pilkemseweg 127 IEPER
A4
Houthandel Verbrugghe - VC Wood Dehemlaan 4 IEPER
F2
Houtrecyclage Vandendriessche Bargiestraat 4 A IEPER
C2
ICT-Worx Oostkaai 23 A\28 IEPER
G2
IEBEVE Oostkaai 48 IEPER
E7
IPS - Innova Packaging Systems Rozendaalstraat 101 IEPER
F2
IVVO (Composteringsinstallatie) Bargiestraat 6 IEPER
F2
IVVO (Exploitatiezetel) Bargiestraat 6 IEPER
A1
IVVO (Overslagstation) Pilkemseweg 107 IEPER
E1
Ide Lasapparaten Zwaanhofweg 17 IEPER
A2
Ieper Open Golf Dehemlaan 24 IEPER
G1
Ieperband Oostkaai 22 IEPER
C4
Ieperse Roei- en Watersportvereniging Oostkaai 18 IEPER
D3
Ieperse Truckwash Sint-Krispijnstraat 13 IEPER
E6
Indeco Rozendaalstraat 109 IEPER
A3
Induma Dehemlaan 5 B IEPER
G2
IntOCon Oostkaai 44 IEPER
C1
JT Motors Jaagpad 14 IEPER
G3
K-Construction Oostkaai 74 IEPER
E7
Keuringsbureau Motorvoertuigen Rozendaalstraat 26 IEPER
F4
LW Construct Bargiestraat 13 IEPER
C1
Lahouter Motorsport Jaagpad 3 IEPER
E9
Lamaire - Saint Germain Rozendaalstraat 133 IEPER
E9
Laviedor Rozendaalstraat 48 IEPER
B1
Lechat Machines Paddevijverstraat 64 IEPER
C1
Lecot Jaagpad 8 B IEPER
G3
Leicon - Leisure Consulting Company Oostkaai 78 IEPER
E8
Lemahieu All Service Rozendaalstraat 117 E IEPER
E3
Lemahieu Hilaire Vervoer Rozendaalstraat 3 IEPER
G2
Leroy Oostkaai 54 IEPER
C2
Leroy Christophe Alg. pleisterwerken Oostkaai 23 A\14 IEPER
F6
Letterop Bargiestraat 50 IEPER
A2
Lumatec Dehemlaan 1517 IEPER
E4
Mabali Belgium Rozendaalstraat 45 IEPER
D3
Majestik Sint-Krispijnstraat 11 IEPER
B5
McBride Ieper Paddevijverstraat 49 IEPER
D3
Melexis Sint-Krispijnstraat IEPER
F3
Minerva Bike Trading Bargiestraat 32 IEPER
E2
Minne Sport Zwaanhofweg 13 IEPER
C1
Monserez Ieper Jaagpad 6 IEPER
B1
Movetherm Elektro Paddevijverstraat 56 IEPER
C1
NC Motors Jaagpad 8 A IEPER
A3
Net’antwerk Dehemlaan 8 B IEPER
D2
Nimarent Pilkemseweg 125 IEPER
D3
Notebaert Produktie Sint-Krispijnstraat 1 IEPER
C2
Oostkaaipark Oostkaai 23 A IEPER
E7
Orbis - Nucon Europe Rozendaalstraat 101 IEPER
G3
Orgamex Oostkaai 62 IEPER
F2
Orian Bargiestraat 18 IEPER
F2
P&S Projects Bargiestraat 11 IEPER
E3
Parrein Bouden Rozendaalstraat 9 IEPER
F2
Partner Logistics Bargiestraat 5 IEPER
C1
Pidy Jaagpad 2 IEPER
C1
Poissonnier Bakkerijservice Jaagpad 7 IEPER
D1
Power Ieper Pilkemseweg 115 B IEPER
E2
Pro@work - De nieuwe gouden spade Zwaanhofweg 3 IEPER
E6
Prodish Rozendaalstraat 57 IEPER
B1
Puriso Paddevijverstraat 65 IEPER
B4
Pype Interieur - Exterieur Ieper Waterpoortstraat 3 IEPER
E3
Qsani Rozendaalstraat 13 IEPER
E6
RDW Construct Rozendaalstraat 71 IEPER
B1
RTS Paddevijverstraat 56 A IEPER
G2
Ramen Jonckheere Oostkaai 44 B IEPER
F7
Rik Knockaert Langemarkseweg 10 D IEPER
E3
Robosoft Rozendaalstraat 6 IEPER
F7
Roel Knockaert Langemarkseweg 10 E IEPER
B5
Royal Sanders Paddevijverstraat 47 IEPER
A3
SAX sanitair Dehemlaan 6 IEPER
A3
SD Automotive Dehemlaan 11 IEPER
F5
Samyn Bouwmaterialen Bargiestraat 36 IEPER
E1
Scarabee Webdesign Zwaanhofweg 19 IEPER
E3
Schrijnwerken Naeye Rozendaalstraat 7 IEPER
G2
Schrurs Ververij Oostkaai 46 IEPER
A4
Shell Ieper Dehemlaan 2 IEPER
A1
Sitra Pilkemseweg 113 IEPER
A3
Socoplant Dehemlaan 6 B IEPER
E6
Soenen Metaalconstructie Rozendaalstraat 69 IEPER
F7
Soete Aluminium Langemarkseweg 10 C IEPER
E2
Solae Belgium Zwaanhofweg 1 IEPER
A2
Solaye Fabrics Dehemlaan 27 IEPER
F2
Staelens Recup Bargiestraat 12 IEPER
G3
Stefan Rousseeuw Oostkaai 72 IEPER
G2
Stevens Commercial Oostkaai 48 IEPER
E9
Struxura Rozendaalstraat 119 IEPER
A2
Sunconfex - Sunprotex Dehemlaan 27 IEPER
E3
TH Trucks Ieper Rozendaalstraat 16 IEPER
B3
TMC Machines Paddevijverstraat 57 IEPER
F2
Terga/Salomez Bargiestraat 18 IEPER
C3
Terraliet Oostkaai 20 B IEPER
A2
The Roadhole Dehemlaan 24 IEPER
A3
Thuiszorgwinkel Ieper Dehemlaan 8 IEPER
F7
Timmerwerken Joris Langemarkseweg 10 G IEPER
D3
Transport Dejonghe Sint-Krispijnstraat 10 IEPER
E4
Transspeed Rozendaalstraat 39 IEPER
E4
U-Parts Rozendaalstraat 35 IEPER
F4
V&V Engeneering Bargiestraat 15 A IEPER
B1
VDAB Paddevijverstraat 63 IEPER
E6
Vademo Rozendaalstraat 55 IEPER
E2
Van Marcke Zwaanhofweg 6 A IEPER
F3
Vandaele Construct Bargiestraat 34 IEPER
F4
Vanderjeught Bargiestraat 19 IEPER
E9
Vandevoorde Rozendaalstraat 54 IEPER
E8
Ventana Rozendaalstraat 117 D IEPER
G3
Verbrugghe Interieur Oostkaai 70 IEPER
G2
Verdata Oostkaai 38 B IEPER
E2
Vereenooghe Ieper Zwaanhofweg 8 IEPER
F2
Vermeulen Construct Bargiestraat 1 A IEPER
E5
Vervisch Schroothandel Rozendaalstraat 20 A IEPER
D1
Vervoer Dehem Pilkemseweg 115 A IEPER
A3
Vleeswaren Vandromme Dehemlaan 13 IEPER
C2
Warlop Garage-Carrosserie Oostkaai 26 IEPER
E8
Wasserij Cailliau Rozendaalstraat 117 C IEPER
F2
Waterleau NewEnergy Ieper Bargiestraat 4 IEPER
C1
Weise Flexible Jaagpad 1 IEPER
E9
Westcompost Rozendaalstraat 60 IEPER
B3
Westelec Paddevijverstraat 50 IEPER
E2
Westgas Ieper Zwaanhofweg 4 IEPER
E4
Westlandia (Groenonderhoud) Rozendaalstraat 27 IEPER
A4
Westlandia (Hoofdzetel) Dehemlaan 1 IEPER
A4
Westlandia (Metaalbewerking) Dehemlaan 1 IEPER
E2
Westlandia (Montage-Verpakking-Boekbinderij) Zwaanhofweg 5 IEPER
E3
Westlandia (polyvalente zaal) Rozendaalstraat 5 IEPER
E9
Xeikon Prepress Rozendaalstraat IEPER
G2
Xeikon Prepress Oostkaai 50 IEPER
F2
Y- Frost Bargiestraat 3 IEPER
A3
Youbuild Ieper Dehemlaan 16 IEPER
E2
Ypcar Cy Zwaanhofweg 2 IEPER
F2
Ypes Bargiestraat 14 IEPER
A2
‘t Werkpand Ieper Dehemlaan 31 IEPER