Bewegwijzering

Een belangrijk thema binnen het terreinbeheer van WVI is bewegwijzering.
 
WVI ontwikkelde, in samenwerking met Intercommunale Leiedal, een uniform bewegwijzeringssysteem. Met dit uniforme bewegwijzeringssysteem stapt WVI af van de wildgroei van verschillende bordjes aan de inkom van het bedrijventerrein of op het bedrijventerrein zelf. Een goede bewegwijzering op een bedrijventerrein is immers noodzakelijk voor zowel leveranciers als voor klanten.
 
Het systeem bestaat uit een inkomzuil, een informatiebord, algemene signalisatie en individuele bedrijfspanelen. 
 
 
INKOMZUIL. Deze zuil staat aan de inkom van een bedrijventerrein. De naam van het bedrijventerrein staat erop vermeld.
 
 
INFORMATIEBORD. Dit bord staat iets verderop (al dan niet met een parkeerstrook) langs de belangrijkste toegangsweg. Op dit bord kunnen leveranciers en klanten de naam van het bedrijventerrein, het zoneringsplan en de namen van de bedrijven vinden.
 
 
SIGNALISATIEBORDEN. Op basis van de wegenstructuur is elk bedrijventerrein ingedeeld in verschillende zones. De zones hebben een alfanumerieke aanduiding en kleur. Na ieder beslissingspunt volgt er een nieuwe zone. Deze weg naar de verschillende zones zijn aangeduid met algemene signalisatieborden. Voor eenvoudige bedrijventerreinen zet WVI in op een indeling op basis van straatnaam en huisnummer.
 
Om ervoor te zorgen dat uw leveranciers en klanten al op voorhand weten in welke zone ze moeten zijn, is het handig om de zone waarin uw bedrijf zich bevindt, te vermelden op uw website en in uw correspondentie. 
 
Uiteraard houdt het systeem ook rekening met chauffeurs die niet op voorhand weten in welke zone ze moeten zijn. Voor hen is er een informatiezone voorzien. Met behulp van het informatiebord kan de ligging van het te bezoeken bedrijf worden opgezocht. 
 
 
INDIVIDUEEL BEDRIJFSPANEEL. Aansluitend op de algemene bewegwijzering biedt WVI een individueel paneel aan om aan de oprit van uw bedrijf te plaatsen. Het paneel heeft de kleur van de zone waarin uw bedrijf zich bevindt. De bedrijfsnaam, het huisnummer en de zone staan op beide zijden vermeld.  
 
Intussen heeft WVI nagenoeg alle bedrijventerreinen van nieuwe bewegwijzering voorzien. Een overzicht van al onze terreinen én de bedrijven die er gevestigd zijn, kan u vinden op www.wvi.be/parkmanagement