Beernems Bedrijvenpark

Beernems Bedrijvenpark - Beernem

Het bedrijventerrein Beernems bedrijvenpark is recent uitgebreid met Industriepark Oost (Zone E op het plan). Dit nieuw gedeelte is een CO2-neutrale ontwikkeling. Het beheer wordt mede ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Eind 2018 werd de bedrijventerreinvereniging "Beernems Bedrijvenpark vzw" opgericht. Meer informatie vindt u op hun facebookpagina (link hieronder).

 • Groenbeheer deels groenbeheer
 • CO2-neutraal deels CO₂ neutraal
 • Nicolas Verstraete

  Terreinbeheerder

  Nicolas Verstraete

Enkel bewegwijzering
WVI-beheer

Veelgestelde vragen

Ga meteen aan de slag! Om je vlot te helpen, hebben we al vragen die voor jou belangrijk kunnen zijn, gebundeld per rubriek.

Vastgoed

Als u uw vestiging wil verkopen, brengt u of uw notaris WVI hiervan op de hoogte per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

De verhuring houdt een staking in van de in de akte opgenomen economische activiteit. Als u uw vestiging wil verhuren, moet u aan WVI schriftelijk goedkeuring vragen per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
 
De algemene verkoopvoorwaarden vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". De specifieke verkoopvoorwaarden voor uw perceel vindt u terug in uw akte.

 

Deze economische activiteiten zijn bepaald in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of BPA (bijzonder plan van aanleg). Deze vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten" (onder voorbehoud van aangepaste regelgeving).

Dit kan u terugvinden in uw akte en staat omschreven in Hoofdstuk I Algemene verkoopvoorwaarden.
 
Onze parkmanagers houden een oogje in het zeil om de netheid van de percelen te vrijwaren en een kwaliteitsvol aangelegd bedrijventerrein te kunnen garanderen.
 
Alvorens u uw aanvraag van de omgevingsvergunning bij het gemeentebestuur indient, legt u het bouw- en omgevingsplan ter goedkeuring aan WVI voor.
 
Bij CO2-neutrale bedrijventerreinen kan WVI op aanvraag uw plannen toetsen aan de principes van energiezuinig bouwen. 
Bij nieuwbouw of grondige verbouwing, is de koper verplicht om het afvalwater en het regenwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbare rioleringsstelsel.  
 
Voordat u aan de uitvoering van de werken begint, legt u het ontwerpplan voor gescheiden afvoer, samen met de aanvraag van de omgevingsvergunning, ter goedkeuring voor aan de bevoegde diensten van de stad of gemeente.
 
 
 

Groenaanleg op privaat perceel

Voor de verplichte groen- en omgevingsaanleg op uw eigen terrein betaalde u een waarborg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.

U betaalt deze opnieuw als waarborg voor het in stand houden van de reeds aanwezige groen- en omgevingsaanleg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.
 
De groenwaarborg bedraagt €2.500 voor percelen tot 2.500m². Per aangebroken schijf van 2500m² verhoogt de waarborg met €2.500.

 

Ten vroegste één jaar na het verlijden van de akte kan WVI, op vraag van de nieuwe koper, de groenwaarborg terugstorten. De parkmanager komt langs om vast te stellen of u de voorschriften rond de groen- en omgevingsaanleg nog steeds naleeft. U stuurt uw vraag tot het terugkrijgen van uw groenwaarborg naar WVI via pm@wvi.be.

De voorschriften rond groenaanleg vindt u terug in uw akte. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II Stedenbouwkundige voorschriften - artikel 4 Verplichte groenzone.

Groenbeheervergoeding

Als bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein draagt u bij tot de kosten voor het onderhoud van de openbare groenzones. Dit groen bestaat uit de randbuffer(s) rond het bedrijventerrein, de zones met de gemeenschappelijke waterbuffers alsook de zone tussen de rooilijn en de weg. De aanleg van groene bufferzones ten aanzien van omgevende woonbebouwing of omliggende open ruimte is een vereiste bij de inrichting van een bedrijventerrein alsook bepalend voor de beeldkwaliteit.

Bij doorverkoop betaalt de nieuwe eigenaar pro rata de groenbeheervergoeding van dat jaar.

Op basis van de omvang van uw terrein ontvangt u jaarlijks een factuur. De facturatie gebeurt digitaal via facturatie@wvi.be in de maand mei.

Het algemene groenplan vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". Het specifieke detailplan van het groenbeheer voor uw perceel vindt u terug in de verkoopvoorwaarden van uw akte. 
 
Dit plan geeft aan of het volledige onderhoud van het openbaar domein in rekening wordt gebracht en of u hier zelf nog verplichtingen heeft. Op een aantal bedrijventerreinen blijven de bedrijven namelijk instaan voor de aanleg en het onderhoud van de groenzone tussen de rooilijn en de weg, maar worden alle overige openbare zones wel gemeenschappelijk onderhouden in het groenbeheercontract.
 

Een omschrijving hiervan vindt u terug in de verkoopvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk IV Parkmanagement.

Bewegwijzering

U kunt een individueel paneel online bestellen via deze link. De prijs voor een paneel is €215. Om deze prijs te kunnen garanderen plaatsen wij de bestelling pas bij onze leverancier als er voldoende interesse is van de bedrijven op het bedrijventerrein.
 

U kan dit melden via pm@wvi.be. U mag hier zeker een foto aan toevoegen.

De vermelding is gratis. Wij voorzien een jaarlijkse actualisatie. 

WVI implementeert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform bewegwijzeringssysteem. Dit systeem bestaat uit een informatiezone met infozuil, signalisatie en individuele bedrijfspanelen. 

Voorbij de ingang van het bedrijventerrein vindt u een infozuil waarop een plan van het bedrijventerrein en een lijst van de bedrijven is weergegeven. Met behulp van deze informatiezuil kan de bezoeker de ligging van uw bedrijf eenvoudig opzoeken. 
 

U kan dit online doorgeven via deze link of via pm@wvi.be.

CO₂-neutraliteit

WVI ontwikkelt CO2-neutrale bedrijventerreinen. Volgens de verkoopvoorwaarden moeten de bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein hun volledige elektriciteitsverbruik uit 100% hernieuwbare energie halen.
Alle bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein kunnen kiezen uit één of meerdere van volgende opties om te voldoen aan de CO2-neutraliteitsverplichting:
 
 • een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • zelf groene stroom opwekken en voor het resterende verbruik een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
 • een contract voor grijze stroom afsluiten met een elektriciteitsleverancier en voor het aantal verbruikte MWh aan elektriciteit verhandelbare emissiekredieten (CER of ERU) aankopen;
 • of combineer bovenstaande mogelijkheden.

WVI vraagt u jaarlijks om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de CO2-neutraliteitsverplichting. Dit doet u door ons uw eindafrekening van uw electriciteitsverbruik te bezorgen. Deze moet bestaan uit 100% hernieuwbare energie

De verplichting tot CO2-neutraliteit gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de ingebruikname van uw bedrijfsgebouw.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

stuur een email naar pm@wvi.be of vul onderstaande in

Bedrijven

94 resultaten
Zonering Bedrijfsnaam Straat + nr Gemeente
A2
ADV - Reniwood Sint-Jorisstraat 85 D BEERNEM
B5
Actual-Laser Industriepark Noord 18 BEERNEM
C2
Anseeuw Bart Industriepark 60 BEERNEM
C4
Aqua Nord Industriepark 25 BEERNEM
B1
Atelier Arena Industriepark Noord 29 BEERNEM
E
Attent Loyalty & Rewards Industriepark Oost 20 BEERNEM
C2
Beeldhouwer Karel Van Roy Industriepark 51 BEERNEM
E
Belgium Business Group Industriepark Oost 7 BEERNEM
C3
Belgosuc Industriepark 11 BEERNEM
E
Bemotec Industriepark Oost 24 BEERNEM
A2
Bike Sensation Sint-Jorisstraat 94 BEERNEM
E
Bioamoles Industriepark Oost 30 BEERNEM
E
Bouwcon Industriepark Oost 21 BEERNEM
B4
Bouwonderneming Gilbert Alain Industriepark Noord 21 BEERNEM
E
Brandt Natuursteen Industriepark Oost 34 BEERNEM
B5
CS Parts Industriepark Noord 17 BEERNEM
A2
Creades Sint-Jorisstraat 86 BEERNEM
A1
Critis Sint-Jorisstraat 84 A BEERNEM
C1
Croene Bouw Industriepark 3 BEERNEM
C4
Croene Ronny bouwonderneming Industriepark 32 BEERNEM
A2
Curavet Depot Sint-Jorisstraat 90 BEERNEM
E
Dakwerken Van Overbeke Industriepark Oost 31 BEERNEM
C3
Deboever Ludwig Schrijnwerken Industriepark 10 BEERNEM
C1
Deloof Nico Industriepark 2 BEERNEM
B1
Demabo Sint-Jorisstraat 83 D BEERNEM
B5
Dewitte Hydrauliek Industriepark Noord 19 BEERNEM
E
Driekoningen Houthandel Industriepark Oost 39 BEERNEM
E
Ecpworld Industriepark Oost 35 BEERNEM
E
Enerso Holding Industriepark Oost 26 BEERNEM
E
Extra Power Industriepark Oost 27 BEERNEM
B3
Falcon Tactical Solutions Industriepark Noord 11 BEERNEM
E
FertiPro Industriepark Oost 2 BEERNEM
C2
Finesse koekjes Industriepark 49 BEERNEM
A2
Fonteyne Construct Sint-Jorisstraat 88 B BEERNEM
B5
Forma-Plus Industriepark Noord 13 BEERNEM
A2
G&V tankstation Sint-Jorisstraat 102 BEERNEM
A2
G.M.D.-Machines Sint-Jorisstraat 84 C BEERNEM
C3
Garage Gelaude Luc Industriepark 12 BEERNEM
A2
Garage Ronny Zutterman Sint-Jorisstraat 88 BEERNEM
E
Gebroeders Maenhout P & H Industriepark Oost 28 BEERNEM
C4
Grondwerken Vanhoutte Johny Industriepark 33 BEERNEM
A1
Herbas Sint-Jorisstraat 83 B BEERNEM
C2
Home Technics Industriepark 43 BEERNEM
A2
IC Grote Beer Sint-Jorisstraat 96 BEERNEM
A3
Ide-Devoogt Industriepark 1 BEERNEM
A1
Iskraemeco Benelux Sint-Jorisstraat 84 A BEERNEM
C4
Jaegerson Industriepark 27 BEERNEM
A2
KDF Sint-Jorisstraat 88 A BEERNEM
A2
Keukens Meuleman Sint-Jorisstraat 85 G BEERNEM
A2
Kinder & Vrijetijdskledij Jessica Sint-Jorisstraat 88 BEERNEM
A2
Kopelino Sint-Jorisstraat 100 BEERNEM
A2
Kopelino Atelier Sint-Jorisstraat 85 F BEERNEM
A2
L. Vandenbussche en zoon Sint-Jorisstraat 85 C BEERNEM
E
Lambrecht vloerbekleding Industriepark Oost 6 BEERNEM
E
Lamyns-Verstringe Industriepark Oost 29 BEERNEM
B5
Martens en zoon Industriepark Noord 14 BEERNEM
A2
Massoo Sint-Jorisstraat 90 A BEERNEM
B5
Mathias Claerhout Industriepark Noord 6 BEERNEM
C2
Meta-Tec Industriepark 58 BEERNEM
C2
Nipaco Storme Industriepark 47 BEERNEM
E
Nutriphyt Industriepark Oost 30 BEERNEM
A2
PROlectro Sint-Jorisstraat 98 BEERNEM
A2
Parket De Pestel Sint-Jorisstraat 84 C BEERNEM
A1
Pralifino Sint-Jorisstraat 83 B BEERNEM
E
SIBOTEC Industriepark Oost 6 BEERNEM
C2
Serlet Jonny Industriepark 63 BEERNEM
A2
Strobbe Engineering Sint-Jorisstraat 85 E BEERNEM
C2
Teirlinck Jan Industriepark 59 BEERNEM
E
Timmer- en schrijnwerken Frederik Geirnaert Industriepark Oost 36 BEERNEM
B3
Timmerman Geert Industriepark Noord 7 BEERNEM
C2
Transport Verstuyf Industriepark 48 BEERNEM
A2
Tuin & Dier Lataire Sint-Jorisstraat 85 A BEERNEM
A2
Tuinbouwmachines Van Vynckt Sint-Jorisstraat 92 BEERNEM
A2
Twins Vervoer Sint-Jorisstraat 84 C BEERNEM
E
Têtard Reclameburo Industriepark Oost 1 BEERNEM
B1
Universal Wine Industriepark Noord 30 BEERNEM
C2
Uperio Industriepark 57 BEERNEM
B3
Van Acker Gassen Industriepark Noord 24 BEERNEM
A2
Van Den Berghe Sint-Jorisstraat 94 BEERNEM
E
Van Kerschaver-Verhelst Industriepark Oost 3 BEERNEM
C3
Vandenberghe P&S Industriepark 17 BEERNEM
E
Vandenbroucke hout Industriepark Oost 33 BEERNEM
B5
Vandenbruwaene Industriepark Noord 16 BEERNEM
E
Verdonck Industriepark Oost 5 BEERNEM
A1
Verrewaere Marnik Sint-Jorisstraat 83 A BEERNEM
C1
Verstraete Industriepark 9 BEERNEM
E
Vetria Industriepark Oost 19 BEERNEM
B5
Vlaeminck André Industriepark Noord 15 BEERNEM
C3
Vleeswaren C.D. Industriepark 34 BEERNEM
B1
Vloeren Franssens Sint-Jorisstraat 83 C BEERNEM
B3
Willy Vanhoutte - WIVAMAC Industriepark Noord 12 BEERNEM
E
WineSmile Industriepark Oost 22 BEERNEM
C1
Zalmrokerij Wymo Industriepark 7 BEERNEM
B3
t-Ontbijtje Industriepark Noord 25 BEERNEM