Over WVI

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken. We zijn actief in 54 West-Vlaamse gemeenten , ons team bestaat uit een negentigtal medewerkers.

Het verhaal van WVI begon in 1964 met de oprichting van 3 intercommunales met elk een eigen specifieke doelstelling: de WIH, actief op het vlak van woonprojecten, de WIER, actief als ontwikkelaar van bedrijventerrein
en en de WITAB fungeerde als expertisecentrum voor stedenbouw en ruimtelijke ordening. In 1999 zijn de drie intercommunales gefusioneerd tot WVI (West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende vereniging).

WVI is actief op volgende domeinen:

  • de ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • de realisatie van woonprojecten
  • project- en procesregie
  • advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS
  • advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie
  • delen van diensten, personeel en producten (shared services)
  • Europese subsidieprojecten
  • Ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking

WVI werd opgericht overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De statuten kunt u hier downloaden. De oprichtingsakte vindt u hier.