Zwaar verkeer gezamenlijk aangepakt

Zwaar verkeer gezamenlijk aangepakt
03.04.17

De gemeenten Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Torhout hebben een gezamenlijk initiatief genomen om het doorgaand zwaar vervoer uit hun dorpskernen te weren.

Dit verbod zal kenbaar gemaakt worden via zonale verkeersborden. Deze borden zullen bij het binnenrijden van de zone geplaatst worden.
Er zullen twee zones afgebakend worden, een zone ten zuiden van de N35 en een zone ten noorden van de N35.

Zwaar verkeer dat geen bestemming of herkomst heeft binnen de afgebakende zones, zal moeten rondrijden via het hogere wegennet.
Zwaar verkeer dat wel een bestemming heeft in deze zone, is “plaatselijk” zwaar verkeer én mag de zone uiteraard nog steeds betreden.
Landbouwvoertuigen mogen steeds doorrijden.

De verkeersborden worden geplaatst vanaf begin april 2017.

In overleg met de verschillende politiezones zullen acties ondernomen worden om het verbod te handhaven.

http://www.focus-wtv.be/nieuws/zeven-gemeenten-weren-zwaar-verkeer-uit-dorpskernen