Zeven Lichterveldse bedrijven krijgen samen 107.400 EUR om koning auto thuis te laten

Zeven Lichterveldse bedrijven krijgen samen 107.400 EUR om koning auto thuis te laten
14.11.17

Zeven Lichterveldse bedrijven investeren samen in duurzaam woon-werkverkeer. Liefst 227.185 EUR wordt ingezet om personeelsleden met de fiets naar het werk te krijgen.

540.000 EUR trekt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts uit als steun voor West-Vlaamse bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer. Zeven Lichterveldse bedrijven kunnen rekenen op 107.400 EUR uit het Pendelfonds. Met die financiële duw in de rug kunnen bedrijven werknemers stimuleren meer gebruik te maken van de fiets. “De zeven betrokken werkgevers gaan het engagement aan om zelf voor 119.785 EUR investeringen te maken om zo hun werknemers op een duurzamere manier naar het werk te krijgen”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI.

WVI is begin januari gestart met de introductie van bedrijventerreinmanagement op de bedrijventerreinen Kwakkel en Mortelput met als doel de samenwerking tussen de bedrijven gevestigd op de WVI-bedrijventerreinen te stimuleren en uiteindelijk te verenigen in een bedrijventerreinvereniging.

Binnen dit project zijn echter geen middelen voorzien voor investeringen, en zo werden de Lichterveldse bedrijven warm gemaakt om een gezamenlijk pendelfondsdossier in te dienen. In dit Pendelfondsproject ligt de nadruk op het stimuleren van het fietsgebruik tijdens de woon-werkverplaatsing. De 7 bedrijven die hebben ingetekend stellen samen 742 werknemers tewerk. Zo werd voor deze groep de potentiële “overstappers” berekend. Er kwamen 131 werknemers in aanmerking om de auto thuis te laten en over te stappen naar een gewone of elektrische fiets of speed pedelec. Via een gezamenlijke groepsaankoop (gewone en elektrische) fietsen (dames- en herenfiets) en speed pedelecs zullen ze nog scherpere prijzen afdwingen om hun personeel te overtuigen de auto thuis te laten.

Dit project kadert dan ook perfect in het beleid “Lichtervelde fietst” waarbij het gemeentebestuur diverse acties voor ogen heeft om het fietsen in eigen gemeente aantrekkelijker te maken. 

OptimaT wil 2 nieuwe afgesloten fietsstallingen met camerabewaking & oplaadpunten installeren om tegemoet te komen aan de stijgende personeelsgroei en het verder stimuleren van haar personeelsleden om met de fiets naar het werk te komen. Zij zijn ook de drijvende kracht achter de Week van de Mobiliteit voor alle deelnemende bedrijven. Ze initiëren tijdens deze week een infosessie ‘ecodriving’, kan je je fiets en bandenspanning laten controleren, je fiets graveren, krijg je meer info over de ‘dode hoek’ en als kers op de taart maken deelnemers die 10 weken lang met de fiets naar het werk komen kans op leuke prijzen tijdens een afsluitende tombola.

Ook Paneltim wil een overdekte fietsstalling voorzien om meer personeelsleden op de fiets te krijgen. Momenteel is er weinig accommodatie voorzien. Sam Feryn investeert op zijn beurt in een bakfiets om zijn woon-werkverplaatsing uit te voeren.

Het OCMW zal 3 elektrische fietsen aankopen voor hun personeel. Tijdens een proefproject zullen de fietsen worden uitgetest door 3 personeelsleden als vervoermiddel voor het woonwerk-verkeer. Ook de gemeente Lichtervelde zal binnen het project een overdekte fietsenstalling voorzien voor 10 fietsen, 2 douches met 5 lockers. Er zullen 2 elektrische fietsen aangekocht worden waarbij ze ook eerst worden uitgetest. Er wordt zowel voor de personeelsleden van het OCMW als de gemeente regenkledij aangekocht. Het onderhoud van de fietsen wordt mee opgenomen in het project. Tevens wil het OCMW en de gemeente de slogan ‘met de fiets naar het werk’ maximaal promoten door het uitdelen van fietshelmen, fietshesjes, zadelhoesjes, fietstassen en fietssloten.

Ook de vzw Tordale – bijhuizen investeert in een fietsoplaadpunt en –herstelzuil voor haar personeel, alsook een (elektrische)  bakfiets voor de technische dienst. Het onderhoud van de fietsen die zullen aangekocht worden, wordt opgenomen in het project.

SCE wil in een eerste fase maximaal inzetten op infrastructuur: overdekte fietsstalling, douches en lockers om vervolgens gewone en elektrische fietsen aan te bieden aan zijn personeel.