WVI zoekt schapenhouder voor begrazing in Roeselaars bedrijvenpark

WVI zoekt schapenhouder voor begrazing in Roeselaars bedrijvenpark
17.08.18

In samenwerking met Global Development Solutions bvba ontwikkelde WVI recent het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek in Roeselare. Aan de randen van dit bedrijvenpark werden omvangrijke groenzones aangelegd. Een deel van deze groenzones werd beplant met een groenscherm, bestaande uit streekeigen heesters en hoogstammige bomen. De resterende oppervlakte bestaat grotendeels uit grasland.

WVI wenst het onderhoud en beheer van het grasland in de groenzones uit te voeren door middel van begrazing door schapen. Op deze manier wil WVI het gebied op een aantrekkelijke, duurzame en ecologisch verantwoorde manier beheren. Hiervoor is WVI op zoek naar een professionele of niet-professionele schapenhouder.

Geïnteresseerde schapenhouders dienen hun kandidatuur uiterlijk op 13-09-2018 bij WVI in te dienen. Hier kunt u het volledige dossier raadplegen.