WVI zoekt juridisch talent

WVI zoekt juridisch talent
06.05.21

Als jurist ben je het aanspreekpunt binnen onze organisatie voor alle juridische vragen. Je bent verantwoordelijk voor het juridische aspect binnen onze projectontwikkeling (vastgoed), maar bij vragen kan je ook juridisch advies verlenen aan de verschillende afdelingen binnen WVI of WVI als organisatie.

Je focus ligt voornamelijk op volgende aspecten:

 • Je staat in voor de beoordeling van de vastgoedtransacties bij de afdeling ondernemen die onder toepassing van WVI-terreinbeheer vallen.
 • Je volgt de onteigenings- en andere gerechtelijke dossiers op.
 • Je geeft juridisch advies en juridische ondersteuning. De materies die aan bod komen zijn, vooral
  • wetgeving op overheidsopdrachten
  • domeinen binnen het publiek recht zoals decreet lokaal bestuur (intergemeentelijke samenwerking), openbaarheid van bestuur, …
  • opmaak of nazicht van verschillende soorten documenten zoals  bestekken, contracten, PPS-overeenkomsten, …
 • Je volgt wijzigingen in de wetgeving op die relevant zijn voor WVI. Zo adviseer je de directie inzake openbare besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 • Je verzorgt de contacten met relevante stakeholders zoals notarissen, advocaten, studiebureaus, …

Interesse? 

Lees de volledige functiebeschrijving www.wvi.be/nl/vacatures/jurist