WVI zoekt erfpachter voor realisatie en uitbating padelaccommodatie

WVI zoekt erfpachter voor realisatie en uitbating padelaccommodatie
20.05.21

In samenspraak met de gemeente Wielsbeke is WVI op zoek naar een erfpachter voor de realisatie en uitbating van een padelaccommodatie op de bedrijven- en dienstenzone Lobeek. Hiermee wordt ingespeeld op de snel groeiende populariteit van padel, het feit dat de gemeente Wielsbeke nog niet beschikt over padelfaciliteiten en de diverse vragen die zowel de gemeente als WVI recent van kandidaat-uitbaters ontvingen.

De bedrijven- en dienstenzone Lobeek bevindt zich langs de N382, aan de rand van de woonkern van Wielsbeke. De bestemming van het gebied is vooral gericht op kantoren, diensten en op handel gerichte bedrijven. Aanvullend op deze bedrijfsactiviteiten is er ook ruimte voor voorzieningen in de sector van ontspannen, sport en spel. Dit biedt de unieke gelegenheid om op deze aantrekkelijke en goed bereikbare locatie een moderne sportaccommodatie te realiseren.

Concreet gaat WVI over tot uitgifte van een perceel grond (3.944 m²) in erfpacht, gekoppeld aan de verplichting tot realisatie en uitbating door de erfpachter van padelfaciliteiten. Op het perceel dient tevens een centraal gebouw met nevenfaciliteiten (kleedkamers e.d.) voorzien te worden, evenals de nodige parkeerplaatsen. Kandidaten met interesse om de padelaccommodatie te realiseren en uit te baten, worden verzocht om een financieel en inhoudelijk voorstel in te dienen.

DEADLINE

De voorstellen dienen uiterlijk op 25 juni 2021 ingediend te worden.

INFORMATIEDOSSIER

Hieronder kunt u het volledige dossier raadplegen: