WVI versterkt team met 4 nieuwe medewerkers

WVI versterkt team met 4 nieuwe medewerkers
01.09.20

Op 1 september mogen we maar liefst 4 collega’s verwelkomen in onze WVI-familie. Om mee vorm te geven aan een klimaatbestendige leefomgeving met levendige steden en gemeenten, aantrekkelijke werklocaties, een veerkrachtige open ruimte en een toekomstbestendige mobiliteit hebben we extra kennis en expertise in huis gehaald.

Lien De Raes | Beleidsmedewerker klimaat
Lien is gebeten door het klimaat. Ze bouwt mee aan een vitale, klimaatbestendige toekomst, en zal de klimaat-ambities van onze lokale besturen verder vormgeven in (lokale) actieplannen.

Floren Bostoen | Stafmedewerker mobiliteit en verkeerskunde
Floren heeft een passie voor mobiliteit. Als kersvers mobiliteitsdeskundige neemt hij lokale besturen onder de arm om het lokaal mobiliteitsbeleid mee uit te bouwen, begeleidt hij gemeenten bij projecten als dorpskernvernieuwing en herinrichting van het publiek domein, maar bovenal wil hij de mobiliteit van morgen mee vormgeven.

Martijn Debever | Intergemeentelijk omgevingsambtenaar
Martijn is gedreven, nieuwsgierig en bevlogen om stedenbouwkundige vraagstukken op te lossen. Zo zal hij als intergemeentelijk omgevingsambtenaar projecten en vergunningen beoordelen, en meebouwen aan een sterk vergunningenbeleid bij lokale besturen. 

Karen Viaene | Stafmedewerker participatie en procesbegeleiding
Participatief werken is haar ding! Ze brengt burgers en overheden samen om een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving vorm te geven. Als stafmedewerker participatie en procesbegeleiding stimuleert, stuurt en begeleidt ze zowel interne als externe participatie-initiatieven.