WVI scant plandocumenten voor Alveringem en Koekelare

WVI scant plandocumenten voor Alveringem en Koekelare
09.02.16

Voor Alveringem en Koekelare heeft WVI de opdracht om geldende bestemmings- en uitvoeringsplannen (BPA’s en RUP’s) in te scannen. De Opdracht in Alveringem is eind januari afgerond, deze voor Koekelare is opgestart. Andere gemeenten informeerden reeds naar deze nieuwe dienstverlening. 

WVI kan ook alle vigerende verkavelingsplannen inscannen voor haar vennoten. Na aanlevering van de fysieke plandocumenten door de gemeente scant WVI de documenten op haar grootformaatscanner naar een digitaal document in het opgelegde bestandsformaat. Dit proces kadert als eerste opstap naar het Vlaams project “digitale stedenbouwkundige informatie (DSI)”. Deze dienstverlening kan binnen de week na aanlevering van de documenten door WVI uitgevoerd worden.

De Vlaamse overheid, meer bepaald het Departement Ruimte Vlaanderen, heeft een platform opgezet voor de uitwisseling van digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). Het systeem omvat een infrastructuur voor het samenbrengen van stedenbouwkundige informatie afkomstig van verschillende overheden in één authentieke centrale bron en voor het uitwisselen ervan met de verschillende stakeholders en gebruikers. WVI organiseerde hiervoor een seminarie op 3 juli 2015.

Eén van de basisvereisten om in te stappen in DSI is te beschikken over de digitale documenten van de vigerend stedenbouwkundig plannen op uw grondgebied (zoals bijvoorbeeld een BPA of RUP). Voor oude plannen betekent dit dat een digitale kopie (scan) wordt gemaakt van deze documenten. Indien de gemeente verder wenst te gaan, kan WVI optioneel de scans uitsnijden en op coördinaten plaatsen (georefereren), of nog verder de bestemmingen van deze plannen interpreteren naar het recentste Grootschalig ReferentieBestand (GRB). 
Als opstap naar DSI kan de gemeente in eerste instantie deze gescande documenten inzetten voor zijn digitaal archief van al de plannen evenals deze via de website digitaal ontsluiten naar de burgers toe, al dan niet via een gisviewer.