Wvi onderzoekt het prijskaartje afkoppeling hemelwater en IBA

Wvi onderzoekt het prijskaartje afkoppeling hemelwater en IBA
10.12.07

Op vraag van de gemeente Ingelmunster heeft wvi voor 4 woningtypes berekend hoeveel het kost om hemelwater af te koppelen en het afvalwater individueel te zuiveren. Zo kan de gemeente met meer kennis van zaken beslissen of ze al dan niet (mee)betaalt voor de aanleg.

De afkoppeling van hemelwater is voortaan verplicht, zowel wanneer de gemeente riolering aanlegt als wanneer ze voor IBA’s kiest. Als de gemeente uitzoekt of ze de aankoop en het beheer van de IBA’s al dan niet zelf kan betalen, moet ze beseffen dat ook aan de afkoppeling een prijskaartje hangt.

De gemeente Ingelmunster wilde graag voor 4 woningtypes weten hoeveel de afkoppeling en de IBA’s zouden kosten. In de kostprijs van de afkoppeling is onder meer ook een afkoppelingsarchitect meegerekend. Die maakt een plan op voor de nieuwe afwatering, volgt de werkzaamheden op en ziet erop toe dat alles volgens de regels van de kunst verloopt.

De totale kostprijs varieert van 6.200 tot 8.700 euro per woning. Daarvan gaat het leeuwendeel naar de aanschaf en de plaatsing van de IBA. De prijs van de afkoppeling varieert van 850 euro tot 2500 euro.

Uiteraard kan wvi ook voor andere gemeenten zo’n kostprijsberekening maken. Die reikt de gemeente nuttige achtergrondinformatie aan voor haar financieringsbeslissingen.