Wvi neemt sneltoets mobiliteitsplannen op zich

Wvi neemt sneltoets mobiliteitsplannen op zich
29.11.07

 

Wvi zal voor de mobiliteitsplannen die zij destijds heeft opgemaakt de gevraagde sneltoets uitvoeren, en dit in het kader van haar dienstverlenende opdracht naar de gemeenten-vennoten.

Deze sneltoets heeft als doel het bestaande mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Volgens het nieuwe gemeentedecreet zal het gemeentelijk beleidsplan sturing geven aan het lokale beleid van een komende beleidsperiode. Er wordt in dit verband geopteerd om het gemeentelijk mobiliteitsplan legislatuurgebonden te benaderen. Het einddoel van het instrument is dus niet de herziening op zich, die volgt nadien, maar een eenvoudige toetsing van het bestaande mobiliteitsplan op zijn actualiteitswaarde. Hieruit volgt dan een plan van aanpak dat aangeeft hoe en wanneer de bijsturing wordt aangepakt en wat de engagementen van elkeen zijn.

Het doorlopen van de sneltoets en het bijsturen van het mobiliteitsplan wordt zoals bij het opstellen van het mobiliteitsplan in de schoot van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) gelegd. Gemeenten die deze sneltoets niet (laten) uitvoeren dreigen mogelijke subsidies voor de verdere uitvoering van hun mobiliteitsplan mis te lopen.