WVI geeft verder richting aan toekomstbestendige leefomgeving

WVI geeft verder richting aan toekomstbestendige leefomgeving
17.06.21

Voor het tweede jaar op rij werd de algemene vergadering van WVI digitaal georganiseerd. Op 16 juni gingen we opnieuw live via Microsoft Teams en YouTube. Als het coronajaar iets duidelijk heeft gemaakt, dan wel dit: onze wereld verandert razendsnel en onvoorspelbaar. WVI profileert zich daarom als dé partner om de gemeenten naar een toekomstbestendige samenleving te loodsen en hen in diverse transities te begeleiden en vooruit te helpen.

Transitie: voor WVI wordt dat de komende jaren het kernwoord. De toekomst confronteert ons met ongeziene uitdagingen – maar samen met onze gemeenten-vennoten doen we er alles aan om die uitdagingen om te zetten in kansen en troeven. Dat doen we pragmatisch, met haalbare oplossingen, door onze kennis en expertise te delen of door de juiste partners rond de tafel samen te brengen.

Transities op de sporen

Zo willen we samen werk maken van een klimaatbestendige leefomgeving, met levendige steden en gemeenten, een veerkrachtige open ruimte, toekomstbestendige mobiliteit, aantrekkelijke werklocaties en haalbaar en betaalbaar wonen. Met veel innovatiekracht zetten we in op de energietransitie en de circulaire economie. Dat de digitale transitie kansen biedt om door te groeien naar een ‘smart’ bestuur, heeft ieder van ons kunnen ervaren – en met onze nieuwe reeks Get Smart Live-sessies reiken we lokale besturen innoverende praktijkvoorbeelden aan.

Om al die uitdagingen aan te kunnen, is ook een bestuurlijke transitie nodig, bijvoorbeeld door de vele mogelijkheden aan te boren die burgerparticipatie biedt, maar ook door te bouwen aan samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen. In 2020 hebben we nieuwe kostendelende verenigingen op de rails gezet, waarmee gemeenten vlot personeel kunnen delen. En in al onze werkvelden blijven we bruggen slaan tussen de gemeenten en Europese en Vlaamse subsidieprogramma’s, die hen een duwtje in de rug geven om projecten aan te durven die anders misschien buiten bereik zouden blijven.

Economische veerkracht

Het coronajaar heeft ieder van ons op de proef gesteld. Daarom is het des te verheugender om te merken dat de economische dynamiek in onze regio niets van zijn veerkracht heeft ingeboet. Zo verkochten we met bijna 21 ha grond aan 52 bedrijven op 23 bedrijventerreinen, minder bedrijfspercelen dan in het boerenjaar 2019, maar dat komt toch vooral doordat veel bedrijventerreinen nog in ontwikkeling zijn. De vraag naar ruimte om te ondernemen blijft in elk geval hoog. WVI doet er intussen alles aan om de kwaliteit en uitstraling van onze bedrijventerreinen op een hoog peil te houden. Om dat ook op oudere bedrijventerreinen te doen, hebben we onze procedure bij doorverkoop bijgestuurd, zodat we sneller kwaliteitsinjecties kunnen geven.

Daarnaast hebben we grote stappen vooruitgezet in de transitie naar hernieuwbare energie en circulariteit. We stimuleren bedrijven om potenties aan te grijpen voor de productie van zonne-energie op hun daken. Tegelijk onderzoeken we de oprichting van Local Energy Communities op bedrijventerreinen: lokale energienetten die groene energie produceren, lokaal verbruiken en delen met omwonenden.

Haalbaar en betaalbaar wonen

Ook ons woonmodel is in transitie: van een grote woning met ruime tuin naar kwalitatief wonen door verdichting. Bovendien vraagt de beslissing om te verhuizen van zo’n grote woning naar een energiezuinig appartement een mentaliteitswijziging. WVI geeft de evolutie naar compactere, duurzamere en inbreidingsgerichte woonprojecten mee vorm. In 2020 verkochten we minder bouwkavels dan de afgelopen twee jaren, toen we heel wat verkochten in het woonproject Heulebrug in Knokke-Heist. De voornaamste impact van de coronacrisis is de doorgedreven digitalisering van het verkoopproces. Zo verkochten we in 2020 88 woonentiteiten: 57 kavels en 31 appartementen.

Blijven inspelen op noden

Klimaat en energie blijven intussen hoog op de agenda van onze gemeenten. Met een digitale kick-off op 23 oktober 2020 zetten maar liefst 29 steden en gemeenten in ons werkingsgebied hun aangescherpte klimaatambities kracht bij. Ze ondertekenden het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie en werken nu samen met stakeholders concrete acties uit om een klimaatbestendige samenleving dichterbij te brengen. WVI coördineert en staat in voor de uitwerking en begeleiding. We stellen onze energiecoaches en onze thermocar ter beschikking om hun gebouwen en woonpatrimonium energiezuinig te maken, en inwoners van 32 gemeenten die energetisch willen renoveren kunnen laagdrempelig terecht bij het Energiehuis WVI.

Er waren in 2020 nog veel meer blikvangers. De ontwikkeling van de Suikersite in Veurne gaat met rasse schreden vooruit. Steeds vaker zetten we ontwerpend onderzoek in als methodiek om inspirerende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Met pionier Knokke-Heist verkennen we het instrument van het gemeentelijke ruimtelijk beleidsplan – een aanpak die de komende jaren de toon zal zetten. Nog in Knokke-Heist is het ambitieuze project Heulebrug uitverkocht. Op 24 kavels wil WVI nu – in overleg met het gemeentebestuur – zelf betaalbare en duurzame huurwoningen realiseren. Een nieuwe aanpak, die nog maar eens laat zien hoe WVI op nieuwe noden blijft inspelen.

Je kan het volledige jaarverslag 2020 hier nalezen en een beknopte weergave ervan vind je in onze WVI-Info.