WVI en Stad Poperinge realiseren met Gebroeders Faesstraat opnieuw een betaalbaar woonproject

WVI en Stad Poperinge realiseren met Gebroeders Faesstraat opnieuw een betaalbaar woonproject
03.10.17

WVI en Stad Poperinge hebben gisteren het woonproject Gebroeders Faesstraat feestelijk geopend in aanwezigheid van de buurtbewoners en familielid Antoon Couttenye, een neef van de gebroeders Faes. Nadien wandelde het gezelschap een 300-tal meter verder naar restaurant ’t Hommelhof. Chef Stefaan Couttenye, eveneens familie van de gebroeders Faes, verwelkomde hen met een hapje en een drankje.

De nieuwe verkaveling Gebroeders Faesstraet is een vrije verkaveling, gelegen tussen het Brennepark en de Oude Provenstraat in Watou en dankt zijn naam aan de familie Faes. Drie zonen van de familie Faes, die in die omgeving woonde, sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In deze eerste fase worden 32 woonkavels te koop aangeboden aan particuliere kopers die er zelf een woning willen bouwen met een aannemer en architect naar keuze. Zo zijn er 20 kavels voor half-open bebouwing, 8 voor open bebouwing en 4 rijwoningen voorzien. Het betreft vrije kavels, waarbij geen inkomensvoorwaarden gelden.

Deze verkaveling werd gerealiseerd zonder subsidies. Door een goede samenwerking met het stadsbestuur kende het project een doorlooptijd van 3 jaar tussen aankoop en verkoop van het project. Het project werd enkel in zijn enthousiasme getemperd door een uitgebreid archeologisch onderzoek dat werd opgelegd. De verkoopprijs voor de kavels bedraagt 149 euro/m². Deze prijs zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Bij de uitwerking van de verkaveling werd uitgebreid aandacht besteed aan een goede waterhuishouding door een open waterbuffering, werd maximaal ingezet op goeie verbindingen voor fiets- en voetgangersverkeer met de doorsteek naar de Moenaardestraat en als kers op de taart genieten alle kavels over een goede zongerichte oriëntatie voor alle woningen.

In de toekomst is nog een tweede fase van het woonproject voorzien met nog eens 19 woonkavels. Momenteel is hiervoor het RUP in opmaak. In deze fase zal ook een speelzone worden voorzien en een doorsteek over de beek naar het Brennepark.

De voorbije jaren werden in Poperinge door WVI verschillende nieuwe verkavelingen gerealiseerd. Eind december werd in het Burgemeester Mahieuplein, aan de Casselstraat recht tegenover de Onze-Lieve-Vrouwkerk, gestart met de bouw van 6 sociale koopwoningen door Ons Onderdak, 12 huurwoningen door De Mandel en worden 17 sociale kavels te koop aangeboden door WVI. De verkaveling Terenburgseweg in Proven telt 22 kavels, in het grote woonproject Appelgoedje zal WVI eind dit jaar  9 kavels in verkoop brengen. WVI heeft ook de gronden op ’t Vogeltje naast de kapel -waar vroeger het klooster stond- aangekocht en voor een nieuwe verkaveling in de Komstraat heeft WVI recent gronden aangekocht.