WVI en gemeente bevragen inwoners Gits rond visie ruimtelijke kwaliteit

WVI en gemeente bevragen inwoners Gits rond visie ruimtelijke kwaliteit
08.06.17

Gits - WVI en de gemeente Hooglede hebben gisterenavond tijdens een eerste inspraakmoment de inwoners van Gits bevraagd rond de ruimtelijke kwaliteit in de dorpskern. Met ruim 100 aanwezigen kon deze publieke voorstelling op heel wat bijval rekenen van haar inwoners.

De gemeente Hooglede is begaan met de toekomst van haar dorpskernen Hooglede en Gits. Samen met WVI en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR wordt momenteel een stedenbouwkundig plan opgemaakt waarin gezocht wordt naar manieren om de ruimtelijke kwaliteit te sturen. Een visie over hoe we kunnen omgaan met het resterend bouwkundig erfgoed en de mogelijkheden voor kwalitatieve verdichting van de centrumgebieden vormen de uitgangspunten waarbij de open ruimte zoveel mogelijk gevrijwaard wordt en volop wordt ingezet op inbreidingsgerichte woonprojecten. De gemeente Hooglede wil zo haar dorpskernen verder uitbouwen als een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud.

In een eerste fase wordt de dorpskern van Gits onder de loep genomen. Gits is erin geslaagd om tot op heden haar landelijk karakter te bewaren. Toekomstige ontwikkelingen moeten worden afgestemd op de draagkracht van de kern van Gits. Zo is het nuttig een antwoord te formuleren op vragen zoals hoeveel verdiepingen per woning kunnen worden toegelaten in Gits en in welke zone zijn appartementsgebouwen toelaatbaar? Welke plaatsen met een groen karakter alsook resterend bouwkundig erfgoed moeten in de kern behouden blijven ter versterking van de dorpsidentiteit. Of nadenken over nieuwe verbindingen voor trage wegen?

De inwoners van Gits werden uitgenodigd om mee vorm te geven aan deze visie. Na een korte theoretische toelichting, werden ze meegenomen voor een dorpswandeling waar duidelijk werd wat dit voorstel in de praktijk betekent. Tijdens een interactieve infomarkt met verschillende standen konden de inwoners hun mening/ideeën delen met de experts, zodat zij op hun beurt met de inbreng verder aan de slag kunnen.

CONTEXT
De visie van dit voorstel is in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat in 2013 werd opgesteld voor de gemeente Hooglede en het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van 2016.