WVI begeleidt gemeentes in gebiedswerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

WVI begeleidt gemeentes in gebiedswerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
22.12.15

Met de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd regionale gebiedsgerichte geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling  centraal geplaatst als methodiek om tot beleidsplanning te komen.

Hiermee wordt meer initiatief en beleidsruimte gegeven aan de lokale besturen.

Op 10 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het kabinet van de minister van de voorzitters van de werkgroepen van de regio’s die in het kader van de relance aan het werk zijn gegaan met verschillende relevante ruimtelijke uitdagingen.

Naast de 10 geselecteerde werkgroepen is ook in de regio’s Westhoek en Midwest op eigen initiatief en onder impuls van WVI samen met de gemeenten een  regionale insteek opgemaakt en overgemaakt aan de minister.

Hierdoor worden beide regio’s meegenomen in het verdere proces van regiovorming en geïntegreerde gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling.

In het voorjaar wordt samen met de regio’s gekeken hoe de terugkoppeling en verdere samenwerking met Ruimte Vlaanderen kan opgezet worden.

Deze bevindingen, evenals de inhoudelijke elementen uit de aangereikte regionale eindnota’s, zijn meegedeeld aan de leden van de Vlaamse Regering in het kader van het verder tot stand komen van het BRV.

WVI zal samen met de regio’s dit proces vanuit de projectbureaus van nabij opvolgen en ondersteuning bieden.