WinVorm wordt kennisnetwerk voor ruimtelijke kwaliteit

WinVorm wordt kennisnetwerk voor ruimtelijke kwaliteit
18.12.10

Op 30 november werd tijdens een academische zitting in Brugge het WinVorm Manifest 2010-2020 gepresenteerd. Dat zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige werking van het samenwerkingsverband, dat in 2000 is opgericht als platform over vernieuwende thema's in ruimtelijke kwaliteit.

WinVorm is een samenwerkingsplatform tussen de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Bouwmeester, de Vlaamse Landmaatschappij, Leiedal en wvi. Het doel: steden en gemeenten in West-Vlaanderen advies, informatie en begeleiding aanbieden om kwalitatieve ruimtelijke projecten te realiseren. Daartoe organiseert WinVorm de voorbije 10 jaar lezingen door binnen- en buitenlandse ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers. Die lezingen worden aangevuld met inspirerende studiebezoeken. In een Provinciale Kwaliteitskamer adviseren experts over projecten van lokale besturen die een grote impact hebben op het uitzicht van de bebouwde ruimte of op het landschap.

De komende 10 jaar wil WinVorm die initiatieven integreren in één Kennisnetwerk WinVorm. De speerpunten:

  • Kwaliteitsbegeleiding: WinVorm bezorgt lokale besturen met projectideeën suggesties en referenties, biedt financiële ondersteuning (bijvoorbeeld met de regio-enveloppe) aan besturen die in een kwaliteitstraject willen stappen en assisteert bij de selectie van ontwerpers.
  • Kwaliteitskamer: de rol van het adviesorgaan wordt verscherpt en verbreed.
  • Kennisaanbod: de website www.winvorm.be is operationeel, de inspirerende vormingsreeks wordt voortgezet met vijf lezingen en één daguitstap per jaar en de vormingsactiviteiten van partners worden op elkaar afgestemd.
  • Sensibilisering: WinVorm lanceert een tweejaarlijkse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit in West-Vlaanderen om opdrachtgevers van kwalitatieve projecten een hart onder de riem te steken, nodigt jonge bureaus of ontwerpers uit op het WinVormforum en zoekt samenwerkingsvormen met het hoger onderwijs.

Het kennisnetwerk WinVorm wordt voortaan aangestuurd door het WinVormteam en door het bestuurlijk overleg, waarin de vijf partners vertegenwoordigd zijn.