WinVorm bestaat 20 jaar en geeft het beste van zichzelf in een nieuwe lezingreeks

WinVorm bestaat 20 jaar en geeft het beste van zichzelf in een nieuwe lezingreeks
06.02.20

20 jaar geleden startte WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) met ruimtelijke kwaliteit op de agenda te plaatsen in West-Vlaanderen. Partners Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, het team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij sloegen hiervoor de handen in elkaar.

In de voorbije 20 jaar:

  • werden tal van lezingen georganiseerd om u te inspireren
  • bezochten we verschillende projecten op onze jaarlijkse WinVorm daguitstap
  • adviseerde de Kwaliteitskamer WinVorm talrijke projecten
  • zag onze WinVorm-website het licht
  • ondersteunden we de lokale besturen in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle ontwerper via de procedure Oproep en Selectie WinVorm
Na 20 jaar is het tijd om de resultaten op het terrein aan u te tonen.
We kijken ook vooruit: wat zijn de uitdagingen voor de lokale besturen in de komende jaren?
WinVorm selecteert dit jaar thema’s gerelateerd aan te bezoeken WinVorm-realisaties en zoekt hiervoor visionaire sprekers die u hiertoe willen uitdagen.
 
Het programma start om 9u30 stipt en wordt ten laatste om 12u30 afgerond met uitzondering van 15 september (daguitstap), donderdag 22 oktober (speciale editie in Kortrijk) en 24 november (feesteditie 20 jaar WinVorm). Telkens vanuit een WinVorm-realisatie die perfect bereikbaar is per trein of wagen.
 
WinVorm geeft het beste van zichzelf voor 2020.
 
programma
 
17 maart 2020: Multifunctioneel en efficiënt - in het Jeugdhuis van Lichtervelde
Veel kan efficiënter: inzet van middelen, gebruik van ruimte,…
Welke meerwaarde biedt het bundelen van functies voor de lokale besturen?
Hoe combineer je jeugd en muziek, sport en ontspanning, gemeenschapsfuncties,… in de praktijk?
We inspireren u met een baanbrekende spreker, met een proces van haalbaarheidsonderzoek tot effectieve realisatie en een bezoek aan het jeugdhuis van Lichtervelde.
 
12 mei 2020: Wonen: zorgen voor morgen? - in Oostende
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het juiste aanbod voor bepaalde doelgroepen gerealiseerd wordt? Dat juiste aanbod: inbreidingsgericht, betaalbaar, kleiner, delen van tuin tot functies,… wat zijn dan de goede voorbeelden? Delen en samenwonen: zijn we er klaar voor? Wat doet dit met een mens?
In Oostende zijn tal van inspirerende woonprojecten gerealiseerd. We nemen er enkele onder de loep.
Sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard is enkele jaren geleden gestart met een vernieuwing van hun woonpatrimonium. Ze gaan bewust de uitdaging aan rond het samenspel van levenslang wonen, stapelen van kleinere units in een mix met wooneenheden voor jonge gezinnen. We bezoeken 2 van hun woonprojecten.
 
16 juni 2020: Nieuwbouw of hergebruik? - in de Roende in Kortemark
Reconversie, renovatie, hergebruik, vernieuwbouw,… niet enkel nobele concepten?
Telkens moet met enige omzichtigheid en expertise de afweging gemaakt worden, maar hoe doen we dat?
Welke elementen worden in rekening gebracht. Vaak zijn bouwtechnische kosten doorslaggevend, maar evengoed erfgoed en beeldkwaliteit spelen een rol.
We nodigen een expert uit die ons wijzer maakt in dergelijke processen en tonen sprekende voorbeelden uit onze WinVorm-collectie.
We ronden af met een bezoek aan het nieuwe dienstencentrum de Roende en de buitenschoolse kinderopvang in Kortemark.
 
15 september 2020: Daguitstap Brussel… il y a 10 ans
Exact 10 jaar geleden trokken we voor de jaarlijkse daguitstap van WinVorm naar onze hoofdstad.
Het ideale moment om een blik te werpen op de progressie rond de dynamiek en stedenbouwkundige ontwikkelingen van onze hoofdstad.
Klaar voor een “ante et post” van formaat?
 
22 oktober 2020: masterplannen voor de open ruimte- in Kortrijk
Masterplannen, zijn het plannen voor de kast of net nodig voor de visievorming van de toekomst?
Waar mogen we ons nog aan verwachten in de toekomst?
We worden verwelkomd door Leiedal in de Budascoop en krijgen enkele masterplannen voorgesteld, onder andere het Vlaspark in Kuurne en het Dadipark in Moorslede. Telkens bekijken we de processen en analyseren we de geïntegreerde aanpak ruimtelijke principes als multifunctionaliteit, attractieve dorpsranden, toeristische-recreatieve netwerken, duurzaam waterbeheer,…
We sluiten de voormiddag af met een bezoek aan de reizende tentoonstelling van de Vlaams Bouwmeester: “Open Oproep, 20 jaar architectuur in publieke opdracht.”
Wie wil, kan aansluiten op een interessant namiddagprogramma in het kader van de Week van het Ontwerp.
 
24 november 2020: Viering: 20 jaar ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen! – in Brugge
WinVorm is na 20 jaar een vaste waarde in West-Vlaanderen, het toonvoorbeeld voor andere regio’s en provincies, een samenwerking die standhoudt omwille van zijn succes, iets om trots op te zijn.
Velen buiten West-Vlaanderen benijden de strategie en dynamiek die WinVorm op gang heeft gebracht.
20 jaar WinVorm wordt gevierd.
We zetten de mooie realisaties van onze West-Vlaamse lokale besturen in de kijker.
Hou alvast deze datum vrij voor een feestelijke viering in WinVorm-stijl.

 

De deelnameprijs bedraagt € 25 voor studenten, € 200 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen € 300. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het antwoordformulier terug te bezorgen aan Heidi Van Elslande (h.vanelslande@wvi.be) vóór 1 maart 2020.