WinVorm 2017: opnieuw een boeiende lezingenreeks

WinVorm 2017: opnieuw een boeiende lezingenreeks
14.02.17

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) wil u ook in 2017 inspireren met haar lezingenreeks.

WinVorm 2017 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. 
Met een nieuwe reeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

Programma

  • 24 maart 2017: Sterke kernen, het begin van een nieuwe identiteit? + een nieuwe Bouwmeester

‘Het dorp’ bestaat niet meer. Hoe versterken we de dorpskernen in landelijke regio’s, met aandacht voor nieuwe dynamiek en lokale eigenheid? We bekijken enkele strategieën.
In het tweede deel van deze sessie doet de nieuwe Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zijn visie uit de doeken.

  • 9 mei 2017: Open blik op open ruimte

Vlaanderen raakt volgebouwd.
Hoe benutten en beschermen we wat nog overblijft? Op welke manier beginnen we aan bijvoorbeeld hergebruik van leegstaande gebouwen?
WinVorm toont instrumenten en methodieken die trekkers van processen kunnen gebruiken bij het beheer van open ruimte.

  • 13 juni 2017: De som van het delen

Weinig plaats, weinig budget, de noodzaak aan een duurzaam en milieubewust beleid - redenen genoeg om grondig na te denken wat en waar kan gedeeld worden.
Niet enkel bouwruimte is deelbaar, maar ook bouwkosten, wagens, fietsen, tuinhuizen,…
WinVorm zoekt naar meerwaarde  in concrete projecten waarbij delen centraal staat.

  • 12 september 2017: Daguitstap naar Rotterdam

WinVorm gaat dit keer de sfeer opsnuiven bij de noorderburen.
Een havenstad met een hoek af en vol dynamiek: stadslandbouw, sociale projecten, oude industriegebouwen waar nieuw leven in geblazen wordt,…
Dit en meer staat op het menu in de geboortestad van Rem Koolhaas: Rotterdam.

24 oktober 2017: Digistad, de toekomst?

Slimme stedenbouw zoekt innovatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen waar steden mee te maken krijgen. Digitale tools, diensten en processen worden daarbij ingezet.
Hoe kunnen we in de stad aangenaam, veilig, efficiënt leven en werken?
Concrete toepassingen vinden we op vlak van duurzaamheid, mobiliteit, (haven)logistiek, sociale interactie, kleinhandel, cultuur en efficiënte stadsdiensten.
WinVorm werpt een (kritische) blik op het smart city-concept.

  • 21 november 2017: Micro-project, macro-impact

Kleinschalige initiatieven met weinig budget brengen soms meer teweeg dan groots opgezette of dure projecten. Cruciaal hierbij is het draagvlak: waar is er écht nood aan in een bepaalde buurt en wie staat daar achter? Ook tijdelijke invullingen van sites of gebouwen kunnen een grote impact hebben.
WinVorm zocht enkele treffende voorbeelden.
 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het inschrijvingsstrook_winvorm_2017.pdf terug te bezorgen vóór 1 maart 2017.

 

 

De deelnameprijs bedraagt  € 150 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen € 250. Voor studenten wordt het deelnamebedrag verlaagd tot € 25.