Wijzigingen in het toekennen van een Vlaamse Energielening

Wijzigingen in het toekennen van een Vlaamse Energielening
10.10.17

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid. Deze energielening wordt uitgekeerd via een ‘Energiehuis’ zoals WVI. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

De voorwaarden van de energielening werden aangepast. Onderstaande wijzigingen gelden vanaf 1 oktober 2017:

  • Het maximumbedrag is verhoogd naar 15.000 euro.
  • De sociale doelgroep is ook uitgebreid nl. wie geniet van een sociaal tarief voor gas en elektriciteit en huishoudens met een belastbaar inkomen t.e.m. 30.060 euro, zullen renteloos kunnen lenen.
  • De looptijd van de lening is verlengd naar 8 jaar voor een particulier en naar 10 jaar voor vzw's en sociale doelgroepen.
  • Ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen komen in aanmerking voor een energielening en dit aan 1 % met een looptijd van 10 jaar.
  • Verhuurders via Sociaal Verhuurkantoor (SVK) kunnen lenen aan 0% met een looptijd van 10 jaar. 
  • Lijst van inversteringen die zijn toegestaan staan in Ministerieel Besluit van 5/09/2017 (BS 18/09/2017. 

Vanaf 2019 zullen alleen de sociale doelgroep en rechtspersonen nog energieleningen kunnen krijgen bij de Energiehuizen. Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis er alleen nog voor de sociale doelgroep.