Wijk van de toekomst in Sijsele wordt getekend door LINT en Ziegler | Branderhorst

Wijk van de toekomst in Sijsele wordt getekend door LINT en Ziegler | Branderhorst
20.09.17

Het Nederlandse team LINT landscape architecture en Ziegler Branderhorst is finale laureaat geworden van de WinVorm-wedstrijd die WVI samen met de Stad Damme uitschreef voor de hertekening van de Kazerne Sijsele. Die omvat omvorming van de voormalige militaire basis van Sijsele tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en ontspannen combineert.

Het streven naar optimale verwevenheid van deze stedelijke functies vormt hierbij de leidraad. “Er zijn ambities rond creatief ondernemen, toekomstgericht wonen en ontspannen; er zijn ideeën van vernieuwende horecaconcepten, jeugdlogies, sport, ruimte voor het verenigingsleven,… Dit moet de ’Wijk van de Toekomst’ worden, met intelligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte mobiliteit. Wonen, werken en ontspannen op een toekomstgerichte manier”, licht burgemeester Joachim Coens toe.

Stad Damme en WVI werken hiervoor samen aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De huidige bestemming van de kazerne (18,8 hectare) als militair gebied zal omgezet worden naar een bestemming voor bedrijvigheid, wonen of recreatie. “We beogen een samenhangende ontwikkeling gekoppeld aan duurzaamheid”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI.

Op 23 september 2017 start het inspraaktraject met de lokale bevolking via een publieksmoment waarbij de laureaat LINT / Ziegler Branderhorst enkele denkpistes over toekomstige ontwikkelingen zal toelichten. Vervolgens nodigen we het publiek uit om in dialoog te gaan over wat moet uitgroeien tot de ‘Wijk van de Toekomst’ in Sijsele. Creatieve, frisse concepten en ideeën kunnen worden gedeeld op het ideeënbord.

Tussen 10 en 12 uur kan iedereen een geleid bezoek brengen aan de kazernesite (Dorpsstraat 188). Om 14 uur en om 17 uur gaan de initiatiefnemers in de podiumzaal van de Cultuurfabriek (Stationsstraat 22) telkens een uur lang in dialoog met het publiek over wat er op tafel ligt bij het bepalen van de toekomst van de nieuwe wijk. De bezoekers krijgen er info over de eerste visie en de aanpak van de ontwerper in verband met de herontwikkeling van de site. Iedereen kan zijn mening geven. Stel je vragen aan de deskundigen, bekijk de plannen en geef jouw ideeën mee voor de herontwikkeling. De toegang is vrij en inschrijven hoeft niet.

Vervolgens krijgt LINT / Ziegler Branderhorst ongeveer een jaar de tijd om het plan vorm te geven waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en verlangens van de burgers.

CONTEXT

Om een ontwerper aan te stellen, koos WVI samen met de stad Damme voor de ‘Oproep WinVorm’: een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd. Uit een algemene oproep naar architecten en studiebureaus werden drie kandidaten weerhouden door de jury. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Damme, WVI, de provincie West-Vlaanderen, de Kwaliteitskamer WinVorm en een externe deskundige. Het gaat om LINT landscape architecture, NEXT architects en Schenk Hattori AA. 

Begin juni van dit jaar bracht een delegatie van het Damse stadsbestuur, WVI, Provincie West-Vlaanderen, Defensie én de drie geselecteerde ontwerpbureaus een bezoek aan de leegstaande site. Elk van de drie weerhouden bureaus ging vervolgens aan de slag om een ontwikkelingsplan uit te werken. Ze kregen tot 25 augustus de tijd om een uitgewerkte offerte in te dienen. Op 6 september kwam de jury opnieuw bijeen voor de mondelinge verdediging van de laureaten. Het team LINT landscape architecture en Ziegler Branderhorst wist de jury het sterkst te overtuigen met hun creatieve, frisse concepten en ideeën met toekomstvisie. De beslissing tot gunning werd tot slot op woensdag 13 september bekrachtigd door het directiecomité van WVI.

HISTORIEK

De voormalige kazerne langs de Dorpsstraat in Sijsele ademt een rijke geschiedenis uit. In 1951 werden de terreinen van de Hofbouwmaatschappij "Flandria" ingeno men door het "Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy". Eind 2010 sloot de kazerne definitief haar deuren. Van september 2015 tot 2016 werd de voormalige kazerne omgebouwd tot een noodkamp voor vluchtelingen.