Werviks woonproject Hellestraat in steigers

Werviks woonproject Hellestraat in steigers
07.11.18

WVI en Stad Wervik kunnen starten met de daadwerkelijke ontwikkeling van het woonproject Hellestraat. Midden oktober ontving WVI de stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuurwerken. Vooraleer de site kan worden aangesneden, wordt vanaf 19 november 2018 een grootschalig archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd.

De toekomstige verkaveling situeert zich langs de Hellestraat, Ooststraat en de Loskaaistraat. Het binnen gebied is goed voor 42 vrije kavels die variëren van 250 m² tot 550 m² , gecombineerd met een projectzone met stapelwoningen, zodat de site voldoet aan de woonbehoeftes en prijsklasse van verschillende mensen. Na het archeologisch onderzoek volgen de infrastructuurwerken waarbij de wegenis en de groenvoorzieningen worden aangelegd. Momenteel worden de documenten voor deze aanbesteding door WVI opgemaakt waarna een aannemer zal worden aangesteld om deze werken uit te voeren. Als alles volgens plan verloopt, zal eind 2019 effectief gestart worden met de aanleg van de wegen.

Deze nieuwe timing maakt de verkoop van de loten mogelijk eind 2020.

Interesse?
Schrijf u nu reeds in op de wachtlijst voor dit toekomstig project en ontvang als eerste alle informatie. Surf naar www.wvi.be/aanbod/wonen