Werken Sociaal Huis De Haan van start

Werken Sociaal Huis De Haan van start
29.09.15
In Wenduine (De Haan) zijn de werken aan het Sociaal Huis van start gegaan. WVI verzorgt hier de projectregie voor het OCMW. Dit houdt in dat wij instonden voor de ontwerpwedstrijd om een architect aan te stellen, dat wij zorgden voor het aanstellen van EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator, en dat wij na het organiseren van de aanbestedingen voor de 3 deelloten nu heel intensief de werken financieel en technisch zullen opvolgen. Voor een lokaal bestuur is het niet altijd wenselijk een eigen technische dienst uit te bouwen of tijdelijk te versterken voor de opvolging van een bouwproject. Op dit moment kan WVI een oplossing bieden om de belangen van het lokaal bestuur op technisch, financieel en juridisch vlak tijdens haar bouwproject te verdedigen. De werken aan het Sociaal Huis zullen 15 maanden duren en bestaan uit een gedeelte nieuwbouw achter de gevel van de voormalige conciërgewoning en een renovatie van de bestaande kantoren. Door de werken wordt het aantal burelen fiks uitgebreid. Het comfort voor het personeel en het cliënteel van het OCMW zal er sterk op vooruit gaan. Bijzondere aandacht gaat uit naar het blijven functioneren van het Sociaal Huis tijdens de verschillende bouwfases, het vernieuwen van de technieken, het energiezuinig maken en het respecteren van de erfgoedwaarde van de bestaande gebouwen.