Transmobil gestart op 14 juni 2018! Het project voor mobiliteit over de grenzen heen.

Transmobil gestart op 14 juni 2018! Het project voor mobiliteit over de grenzen heen.
18.06.18

Op 14 juni werd in het Frans Bailleul het grensoverschrijdende project Transmobil officieel gelanceerd. Dit Interreg V project gaat over mobiliteit in het plattelandsgebied langs beide zijden van de Frans-Belgische grens en werd voorgesteld tegen de sfeervolle setting van een streekproductenmarktje aan het station van Bailleul. Concreet zet het project 17 hubs op poten.

Hubs zijn centrale punten in de dorpen in de grensregio, waar mensen terecht kunnen voor een huurfiets, een deelwagen, een aansluiting bij het bestaande netwerk van openbaar vervoer, etc. Deze hubs kunnen naast de mobiliteitsfunctie ook een sociale of economische functie hebben, zoals een lokale kruidenier, een co-workingplek, …

Er komen twee soorten hubs: dorpshubs in de gemeenten: Beveren, Klerken, Krombeke, Oostvleteren, Arnèke, Cassel, Esquelbecq, Hondschoote, Nieppe, Watten, en regionale hubs in de gemeenten:  De Panne/Veurne/Koksijde, Kortemark, Ieper/Poperinge, Bailleul, Bergues, Hazebrouck.

De gedeputeerde Guido Decorte van de Provincie West-Vlaanderen lichtte toe hoe belangrijk het is om ook over de grenzen heen te kunnen reizen met trein of bus. Momenteel is dat enkel mogelijk ter hoogte van Rijsel en tussen De Panne en Duinkerke. In het gebied ertussen neemt het uren tijd in beslag. Jammer en dus tijd voor een afstemming van het beleid op dat vlak langs beide zijden van de grens.

De burgemeester van Bailleul, Marc Deneuche, die sprak als gastheer van het event en de burgemeester van Kortemark, Toon Vancoillie, die sprak in naam van de West-Vlaamse Intercommunale en het Westhoekoverleg, benadrukten het belang van goede oplossingen voor mobiliteit en andere dienstverlening voor de inwoners van een gemeente. Ze gaven allebei een mooi voorbeeld van hun eigen gemeente. Een streekmarktje aan het station van Bailleul tijdens het spitsuur ’s avonds en een heringericht stationsgebouw van Kortemark: beide zijn mogelijk dankzij het project Transmobil.

Guillaume Dubrulle lichtte als expert van AGUR (L’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque) de studies toe van de werkgroep ruimte van de EGTS voor Transmobil: de mobiliteit in de praktijk bestuderen, de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verbindingen onderzoeken en oplossingen voorstellen voor de realisatie van die verbindingen. De partners zullen ook de reeds bestaande kaart van grensoverschrijdend openbaar vervoer actualiseren.

CCFI (La Communauté de Communes de Flandre Intérieure) organiseerde samen met de partners het startevent. Niet toevallig vond dat plaats tegelijkertijd met de streekmarkt. Zo konden bezoekers van het event achteraf terecht op de streekmarkt en konden bezoekers van de streekmarkt bij de speciale standjes ook iets te weten komen over Transmobil.