Subsidie intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (IGSA) Kortemark en Vleteren toegekend aan WVI

Subsidie intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (IGSA) Kortemark en Vleteren toegekend aan WVI
22.10.15

Met de wijziging van het “besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten” wenst de Vlaamse Overheid die gemeenten die nog niet beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar (GSA) te stimuleren om deze deskundigheid binnen te halen.

Daarbij wordt voor kleine gemeenten (< 25.000 inwoners) die op 1 juli 2014 nog geen GSA hadden, een subsidie voorzien. De Vlaamse overheid subsidieert 40 procent van de loonkosten voor een periode van 4 jaar. Als de gemeente geen eigen ambtenaar aanwerft, maar een beroep doet op een intergemeentelijk samenwerkingsverband zoals WVI, dan loopt die subsidie op tot 60 procent van de loonkost.

WVI heeft mede in het licht hiervan alle gemeentebesturen aangeschreven teneinde haar dienstverlening inzake ondersteuning van de stedenbouwkundige dienst van de gemeente aan te bieden. Zowel Kortemark als Vleteren gingen op dit aanbod in en is er een personeelslid van WVI aangesteld als GSA (a rato van 0,4 VTE per gemeente). Tevens is tijdens de zomer een subsidiedossier overgemaakt aan Vlaanderen, teneinde de kost voor de gemeente te beperken. De subsidiëring is nu toegekend voor de inzet van de intergemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar voor beide gemeenten door WVI. Deze subsidie bedraagt 60 procent van de loonkost.