Studievoormiddag 'De kerk in het midden houden'

Studievoormiddag 'De kerk in het midden houden'
12.05.09

Op 12 mei 2009 werd in het kader van Winvorm op een druk bijgewoonde bijeenkomst aandacht besteed aan de toekomst van religieus patrimonium. Winvorm (West-Vlaanderen in vorm) is een vormingsreeks rond ruimtelijke kwaliteit. Het is een initiatief van wvi, Leiedal, het provinciebestuur, de VLM en de Vlaamse Bouwmeester (www.west-vlaanderen.be/winvorm).

Centraal op deze sessie stonden de talrijke toekomst- en transformatievragen m.b.t. het religieus patrimonium in dorpen en steden van binnen- en buitenland. Ook in Vlaanderen worden gemeenten, organisaties en eigenaars geconfronteerd met de uitdaging om zinvolle functies voor dit specifieke gebouwenpatrimonium te vinden. Kerken, kloosters en kapellen mogen dan aan betekenis hebben ingeboet, als religieus baken, maatschappelijk en ook stedenbouwkundig, blijven ze een ankerpunt van identiteit. Het besef groeit dat sturing van dit vraagstuk nu, en zeker in de nabije toekomst, nodig is. Dit is ook de mening van de burgemeestersconferenties van verschillende West-Vlaamse regio's en de bestuursorganen van wvi.

De directe aanleiding om dit thema te agenderen in het Winvormprogramma was een korte bevraging die wvi organiseerde in de 54 gemeenten van haar werkgebied.

Er zijn reeds heel wat herbestemmingservaringen met kloosters en kapellen, in mindere mate met kerkgebouwen. Tegelijkertijd is er voor de toekomst sprake van grote bezorgdheid bij de gemeenten over de manier waarop ze verdere verantwoordelijkheid moeten opnemen voor dit type gebouwen en erfgoed.

Voor de meeste uitdagingen is er dan ook geen eenduidig of vanzelfsprekend antwoord.

Om de gemeenten verder te ondersteunen bij deze zoektocht wil wvi ook na de Winvormbijeenkomst van 12 mei, gemeenten en ervaringen samenbrengen en ondersteunen.

Afhankelijk van de aard van de vragen kan hierbij zowel gedacht worden aan een forumwerking waarbij ervaringen en expertises worden uitgewisseld, als aan een eerder individuele ondersteuning van dossiers. Ontwerpend onderzoek van een aantal scenario's naar herbestemming kan eventueel financieel worden ondersteund door wvi.

Gemeenten met concrete vragen rond de toekomst of herbestemming van religieus patrimonium kunnen hiertoe binnen wvi terecht bij Line Putseys (l.putseys@wvi.be).