SLOTEVENT | Saving Space - 4.02.2020

SLOTEVENT | Saving Space - 4.02.2020
17.01.20
Saving Space is een traject waarin de provincie West-Vlaanderen onderzoekt hoe bedrijfspercelen op een duurzame en ruimte efficiënte manier kunnen ingevuld worden. Na bilaterale gesprekken met verschillende actoren werden drie thema’s gedefinieerd die in 3 workshops dieper werden verkend in functie van zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik:
 
  • Gedeeld ruimtegebruik op bedrijventerreinen
  • Mogelijkheden van verticale productie
  • Intelligente functiemengingen
 
Begin november 2019 vond een vierde workshop plaats waarin de resultaten van een ontwerpproces geanalyseerd en getoetst werden aan de praktijk. Zowel verticaal bouwen als kijken hoe op een bestaand bedrijventerrein het ruimtelijk rendement verhoogd kan worden kwamen aan bod.
 
We sluiten dit traject af op het slotevent op dinsdag 4 februari 2020. Dan stellen we het eindrapport van het project Saving Space voor. Een traject waarin de provincie West-Vlaanderen onder impuls van de Vlaamse overheid, samen met actoren onderzocht hoe ruimte op bedrijventerreinen zuiniger en zorgvuldiger kan ingevuld worden.
 
We starten de avond met het scherp stellen van de uitdaging. Daarna laten we, gemodereerd door Xavier Taveirne, enkele sterkhouders van dit traject aan het woord. In de vorm van een groepsbeschouwing delen zij vanuit verschillende invalshoeken hun belangrijkste inzichten voor West-Vlaanderen. Hierna brengt ondernemer Steven Beckers, bekend van het project Abattoir te Brussel, een ervaringsverhaal rond pionieren op bedrijventerreinen. Afsluiten doen we met een uitgebreide netwerkreceptie.
 
Deelnemers van het slotevent krijgen een exemplaar van het eindrapport mee naar huis.
 
WANNEER & WAAR?
 
Dinsdag 4 februari 2020
Feestzaal Ter Eeste (Rodenbachsite) - Spanjestraat 133, 8800 Roeselare
17u30 - 19u30
Uitgebreide netwerkreceptie om 19u30
 
MEER INFO & INSCHRIJVEN
 
Inschrijven doe je voor 31 januari a.s. via onderstaande link: