Regio Brugge en Oostende informeert haar architecten: DBA in de praktijk

Regio Brugge en Oostende informeert haar architecten: DBA in de praktijk
12.12.16

Vanaf 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in voege. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Tevens valt het samenvoegen van beide vergunningen samen met de digitale afhandeling van alle dossiers. Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht om een dergelijk vergunningsdossier elektronisch in te dienen. Dit betekent dat ook de gemeentebesturen hun werking moeten aanpassen om het digitaal indienen van vergunningen mogelijk te maken. Om zich hierop voor te bereiden zijn veel gemeenten in 2016 gestart met de Digitale Bouwaanvraag (DBA).

Sinds 1 december is het indienen van een DBA mogelijk in de 17 gemeenten van de regio Brugge en Oostende. Om het digitale proces de komende maanden op punt te kunnen zetten moeten er natuurlijk regelmatig digitale dossiers worden ingediend. Om ook de architecten te informeren over deze nieuwe mogelijkheid, organiseerde de gemeente Jabbeke, WVI en de overige gemeenten van de regio Brugge en Oostende een praktijkavond in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke. Met ruim 200 aanwezigen kon deze infosessie op grote belangstelling rekenen. Naast de besturen uit de regio worden nu ook de architecten waarmee wordt samengewerkt, klaargestoomd voor de digitale bouwaanvraag.

Hier vindt u de presentatie terug die werd gegeven op de infoavond: 
dba_-_demo_professionelen_jabbeke.pdf