Recordjaar 2019 virtueel beklonken

Recordjaar 2019 virtueel beklonken
04.06.20

World Wide Web – Voor het eerst sinds haar oprichting in 1964 werd de algemene vergadering van WVI digitaal georganiseerd. Geen fysieke bijeenkomst, maar een onlineversie die bovendien live te volgen was via YouTube. Zo werd het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 unaniem ‘digitaal’ goedgekeurd. Het staat buiten kijf dat 2020 met het coronavirus een grote spelbreker vormt op vele fronten, maar de uitbraak van deze pandemie heeft alvast de digitale omwenteling in een stroomversnelling gebracht. Ook WVI bleef haar dienstverlening garanderen – vanop afstand. Of hoe flexibiliteit en wendbaarheid de norm werd…

2019 was een buitengewoon jaar voor WVI. Jaar op jaar bleef de vraag naar bouwrijpe percelen groeien. Zo verkochten we 45 ha grond aan 88 bedrijven op 33 bedrijventerreinen. Veel vragen van KMO’s, maar ook grote spelers vonden de weg naar WVI. Ook de verkoop van onze woonprojecten deed het uitstekend. Zo heeft WVI in 2019 159 woonentiteiten op de markt gebracht. Naast het woonproject Heulebrug in Knokke-Heist, zorgde ook de opstart van het woonproject Suikerpark in Veurne door de private partner voor een toename in de verkoopcijfers. Als verlengstuk van de gemeente zetten we onze brede kennis en expertise in als regisseur voor gebiedsontwikkeling. Samen met de gemeente zetten we ambitieuze projecten op de rails zoals de reconversie van de vrijgekomen kazerne in Sijsele (Stad Damme) en de voormalige Suikerfabriek in Veurne. Bij deze laatste volgt WVI de beeldkwaliteit en de integrale duurzaamheid nauwgezet op en maakt werk van een sterke lokale verankering, met inspraak van de buurtbewoners. De eerste bewoners worden verwacht tegen de zomer van 2020.

2019 stond in het teken van vernieuwing – letterlijk en figuurlijk. Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode worden traditioneel de bestuursorganen van WVI vernieuwd: een algemene vergadering en een (afgeslankte) raad van bestuur van 18 bestuurders, waarvan één derde vrouwen. Met de nieuwe sterke en enthousiaste bestuurders willen we onze intercommunale de komende jaren nog meer slagkracht geven. Samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s maken we werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Onze missie helpen we realiseren met onze ambitieuze en duurzame visie op de toekomst: het Strategisch Plan 2019-2025. In 2019 hebben alle 54 gemeenten opnieuw het vertrouwen gegeven aan WVI en de bestaansduur verlengd voor de decretaal maximaal toegestane periode namelijk 2037.

Meer dan ooit profileren we ons als de uitgelezen partner om onze gemeenten naar een toekomstbestendige samenleving te loodsen – door met haalbare oplossingen op de proppen te komen, initiatieven een duw in de rug te geven, kennis en expertise te delen of de juiste partners rond de tafel bijeen te brengen. Zo begeleiden en realiseren we als kwaliteitsvol studie- en adviesbureau een steeds bredere waaier van visies, plannen en studies. Dankzij de nieuwe ruimtelijke beleidsplannen kan een gemeente slagvaardiger en daadkrachtiger inspelen op de ruimtelijke uitdagingen van morgen.

Meer info? 

Lees hier het volledige Jaarverslag 2019.