Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert derde oproep

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert derde oproep
15.12.16

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 december 2016 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt lokale besturen bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Samen met een lokale werkgroep wordt binnen een termijn van vier à zes maanden een uitgewerkt en budgettair becijferd voorstel ontwikkeld.

Alle details over de procedure, de kosten en de timing van het traject kan u nalezen in het infodocument. Uw deelname aanvragen gebeurt door het aanvraagformulier via mail te bezorgen aan projectbureau@herbestemmingkerken.be. Indienen kan tot en met 10 februari 2017.

WVI begeleidt -binnen haar dienstverlening- ook gemeenten bij het ontwerpend haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een kerkgebouw, alsook bij de opmaak van een parochiekerkenplan voor het kerkelijk patrimonium van de gemeenten. Meer info kan u nalezen in de WVI-info | april 2016.