Politiezone Polder zoekt ontwerper voor nieuw kantoor

Politiezone Polder zoekt ontwerper voor nieuw kantoor
30.03.21

Politiezone Polder die bestaat uit de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark zoekt een ontwerper voor een nieuw toekomstbestendig politiekantoor. Naast duurzame accenten moet het nieuwe Centraal Politiegebouw (CPG) inspelen op de lokale identiteit, bereikbaarheid en herkenbaarheid.

De huidige vestigingslocatie van het zonaal hoofdkantoor in de Rijkswachtsstraat in Diksmuide voldoet niet langer aan de hedendaagse en toekomstige eisen van een dynamische politieorganisatie. Bovendien zijn niet alle zonale diensten er gehuisvest, maar deze bevinden zich versnipperd over de verschillende deelgemeenten. De Politiezone is dan ook op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor een nieuw Centraal Politie Gebouw (CPG) te Diksmuide. Begin dit jaar werd een bod gedaan op de site van het oud Financiëngebouw (ca. 6.000m²) aan de Woumenweg 49. Momenteel is de aankoopprocedure lopende. Het gebouw zelf is niet aanpasbaar voor een CPG en zal gesloopt worden.

In afwachting van de verwerving heeft de Politieraad van 24 maart 2021 WVI aangesteld als projectregisseur in de zoektocht naar een ontwerper voor de nieuwbouw CPG. De overheidsopdracht voor de aanneming van diensten (mededingingsprocedure met onderhandeling) werd op 25 maart 2021 gepubliceerd. De Politiezone hoopt eind dit jaar een ontwerper te hebben aangesteld.

De aangestelde ontwerper zal vervolgens via een participatief traject met de verschillende diensten van de lokale politiezone, belanghebbenden en omwonenden tot een globaal ontwerp komen voor het nieuw Centraal Politiegebouw. Met een doorgedreven participatief traject wordt van de ontwerper verwacht het programma van eisen te verfijnen tot een breed gedragen (voor)ontwerp. Het totale bouwbudget voor het CPG Diksmuide wordt geraamd op 7 miljoen €.

Het is de bedoeling om alle diensten van de politiezone – met uitzondering van de wijkdiensten Kortemark, Houthulst en Koekelare – te huisvesten in het CPG in Diksmuide. Uitgangspunt is dat deze huisvesting op zodanige wijze georganiseerd wordt dat de politie optimaal kan functioneren en waarbij de identiteit, bereikbaarheid en de herkenbaarheid van de lokale politie gewaarborgd is.

Het Centraal Politiegebouw moet vooruitstrevend zijn in duurzaamheid (future proof, flexibiliteit, beeldkwaliteit, hernieuwbare energie, technieken, materiaalgebruik, hergebruik water, afvalmanagement, mobiliteit, …).  Het is voor de ontwerper een uitdaging om een gebruiksvriendelijk en energie-efficiënt gebouw te ontwerpen waarbij een evenwicht moeten worden gezocht tussen prestaties, gebruikscomfort en technische complexiteit. De ambitie is een optimaal comfort met een minimum aan energie(technieken). De Politiezone wil hierin een voorbeeldfunctie opnemen.

De Politiezone Polder is bovendien een aantrekkelijke en warme organisatie voor haar werknemers, maar moet ook voldoende faciliteiten aanbieden aan de bevolking. Zo moet het nieuwe politiegebouw toekomstbestendig zijn, de uitvalsbasis voor alle mogelijke hulpverlenende organisaties en waar verschillende disciplines hun taken optimaal kunnen uitvoeren.