OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING | Concessie voor outdoor (watergebonden) activiteiten

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING | Concessie voor outdoor (watergebonden) activiteiten
29.06.17

Publieke marktbevragingsprocedure sui generis

Met het project Suikerfabriek demonstreren WVI en Stad Veurne dat ze vooruitstrevend zijn in duurzame gebiedsontwikkeling waar wonen, werken en ontspannen perfect samengaan. Met een totale oppervlakte van 49 ha combineert het binnenstedelijk project drie belangrijke functies: de realisatie van een kwalitatief bedrijventerrein (16 ha), een natuurgebied (15 ha) en wonen en recreatie (18 ha) via een publiek-private samenwerking (PPS) met ION, het toekomstig Suikerpark (ca. 450 wooneenheden).

 

Door de lange ontwikkelingstijd (minstens tot 2028) wordt voor een aantal woonzones zowel binnen als buiten het projectgebied Suikerpark (PPS) actief gezocht naar tijdelijke invullingen.

Deze oproep focust zich op gronden buiten het projectgebied Suikerpark (PPS), die pas ontwikkeld zullen worden éénmaal het Suikerpark volledig gerealiseerd is.

Interesse?

Download hier de selectieleidraad met betrekking tot een concessie voor outdoor (watergebonden) activiteiten voor een periode  van minstens 10 jaar op een deel van de Suikerfabriek-site te 8630 Veurne, eigendom van WVI.