Ontwikkeling Glastuinbouwzone Roeselare van start

Ontwikkeling Glastuinbouwzone Roeselare van start
10.09.18

Samen met de bezielers van het project Stad Roeselare, WVI, MIROM en de REO Veiling werd het glas gehoffen op de start van de ontwikkeling van de bijna 30 ha grote glastuinbouwzone. Zo werden al de twee grote waterbekkens gerealiseerd, in samenwerking met aannemer Cnockaert.

Roeselare vormt een zwaartepunt in de groententeelt op Vlaams niveau, waarbij het aandeel van de groenteteelt onder glas een alsmaar grotere rol opneemt binnen de glastuinbouw. Om aan de groeiende vraag te blijven voldoen om extra ruimte te creëren, werd gezocht naar een oplossing: het duurzaam clusteren van verschillende glastuinbouwbedrijven in een daartoe voorzien bedrijventerrein. “In 2008 werd in de zogenaamde 'afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Roeselare’ het gebied geselecteerd als agrarische bedrijvenzone. Zo wordt voor de sector de nodige rechtszekerheid gecreëerd om te investeren,” vertelt burgemeester Kris Declercq.

In opdracht van de stad ontwikkelt WVI samen met MIROM deze duurzame, grootschalige glastuinbouwzone. Het bijna 30 ha groot terrein is een primeur voor Vlaanderen. “Naast de gebruikelijke nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en aardgas) worden de terreinen uitgerust met restwarmte van de MIROM verbrandingsoven, maar ook de aanwezigheid van de REO Veiling speelt in het voordeel als we denken aan afhandeling en logistiek”, vult Geert Sanders, algemeen directeur WVI, aan. “Zo zal de REO Veiling een gemeenschappelijke logistieke deelsite bouwen, waar de tuinders hun waar zullen kunnen verzamelen en laten verpakken waarna ze rechtstreeks zullen getransporteerd worden.”

Eind 2015 startte WVI het uitgiftetraject op waarbij het project officieel werd voorgesteld aan de sector van de glastuinbouwbedrijven. Na een intensief selectietraject werden 2 regionale tuinders weerhouden voor de zone waarbij zij als eerste de kans kregen om in het gebied te investeren. Vandaag kunnen we ook al meegeven dat een eerste tuinder; Tomco bvba uit Ardooie, met de bouw van zijn bedrijf is gestart.

“Momenteel zijn de gesprekken met een tweede regionale tuinder volop aan de gang”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Elk beogen ze een investering van ongeveer 10 ha netto glasopstand te realiseren. Een grote troef is dat de uitgifte gebeurt via opstalrecht in plaats van verkoop. Zo is er voor de tuinders geen voorinvestering in grond nodig waardoor zij zo kunnen bogen op de nodige langetermijnzekerheden die een efficiënte financiering mogelijk maken.”
 

Restwarmte

“Naast de traditionele WKK warmte en CO2 opwekking zal gewerkt worden met restwarmte van MIROM”, pikt Koen Van Overberghe, algemeen directeur MIROM, in. “Deze thermische energie creëert een goede aanvulling op de totale energievoorziening door de geïnstalleerde WKK-installaties.”
 

Logistieke partner

De REO Veiling wordt de logistieke partner bij uitstek met een gemeenschappelijke logistieke deelsite op het terrein. Bij de opmaak van het bouwdossier speelde de REO Veiling een faciliterende rol, maar zette samen met de sector haar schouders onder het denk- en studiewerk om te komen tot de realisatie van deze glastuinbouwzone. Dit engagement onderlijnt het geloof van de REO Veiling in een rendabele en toekomstgerichte glastuinbouw in West-Vlaanderen.

De REO Veiling stond bovendien al vanaf het prille begin aan de wieg van de uitbouw van een glastuinbouwzone. Het concept van serreparken was mede een idee van eredirecteur Noël Keersebilck.

“De toekomst en het imago van Roeselare als tuinbouwregio wordt versterkt met de komst van deze glastuinbouwzone”, besluit burgemeester Kris Declercq. “Door de tuinbedrijven in de regio Roeselare te clusteren en te voeden met restwarmte van MIROM, worden zowel duurzaamheids- als schaalvoordelen gecreëerd.”