Nieuwe verkaveling langs Woestenstraat in Oostvleteren krijgt vorm

Nieuwe verkaveling langs Woestenstraat in Oostvleteren krijgt vorm
13.11.17

Met de start van de infrastructuurwerken vandaag gaven burgemeester Stephan Mourisse, Geert Sanders (WVI) en Daniël Vanpoucke (De Mandel) het startschot voor de uitbreiding van de verkaveling Edmond Devloostraat langs de Woestenstraat in Oostvleteren. Deze nieuwe verkaveling met zowel sociale koopwoningen, huurwoningen als sociale kavels heeft een oppervlakte van 1,9 hectare. Zo wordt er opnieuw extra woongelegenheid gecreëerd voor 40 gezinnen.

Gemeente Vleteren en WVI hebben voor de realisatie van het woonproject intensief samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. De gronden zijn ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, en kunnen enkel ontwikkeld worden voor de realisatie van een sociaal woonaanbod waarbij de vergunningsaanvraag moet worden aangevraagd door een sociale woonorganisatie. “We hebben samen de gronden verworven”, vertelt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Vervolgens werd in nauw overleg met zowel de gemeente, WVI en De Mandel een plan uitgewerkt waarbij WVI 20 sociale bouwkavels zal realiseren en De Mandel 10 nieuwe sociale koopwoningen en 10 sociale huurwoningen. Ook werden de nodige subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).”

“Nu het archeologisch onderzoek afgerond is, kunnen we eindelijk het startschot geven voor de weg- en rioleringswerken. Als alles volgens planning verloopt, hopen we te starten met de verkoop van de kavels bouwgrond”, besluit Geert Sanders.

Binnen de verkaveling zorgt WVI voor een gevarieerde mix aan woontypologieën met 12 kavels voor halfopen en 8 kavels voor open bebouwing. Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/aanbod/wonen. Voor een koop- of huurwoning kan men terecht bij bouwmaatschappij De Mandel via http://www.mandel.be