Nieuwe Oproep WinVorm wordt binnenkort gepubliceerd

Nieuwe Oproep WinVorm wordt binnenkort gepubliceerd
28.03.18

Op 13 juli 2018 publiceert WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) de dertiende Oproep WinVorm, de West-Vlaamse variant van de Open Oproep (Team Vlaams Bouwmeester). Deze Oproep WinVorm richt zich specifiek tot West-Vlaamse lokale overheden en besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales, provincie, lokale autonome overheidsbedrijven, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Staat u met uw bestuur of maatschappij voor de moeilijke zoektocht naar een ontwerper, wilt u net die extra (kwaliteits)toets geven aan uw project en wenst u de rompslomp te vermijden om zelf procedures op te zetten voor publicatie en selectie, aarzel dan niet. Een geslaagd project start immers met het kiezen van de juiste ontwerper om uw ambities waar te maken. Het aanbod is opnieuw tweeledig: 

  1. De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten. De procedure is in overeenstemming met de Vlaamse Open Oproep en conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de mededingingsregels. De Oproep WinVorm omvat een selectie en voordracht van ontwerpers en ontwerpteams voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.
     
  2. De Selectie WinVorm is een eenvoudige en snelle procedure, die net zoals de Oproep WinVorm de bedoeling heeft om West-Vlaamse publieke overheden te ondersteunen bij de keuze van een goede ontwerper/goed ontwerpteam voor hun projecten. Ook kleinere architectuurprojecten of studies bepalen de
    ruimtelijke kwaliteit in een omgeving. De keuze van een goede ontwerper is hierin van primordiaal belang. De stap naar een wedstrijdformule is voor dergelijke projecten echter vaak te groot. Voor deze dossiers biedt WinVorm een lichter alternatief aan. De keuze van de ontwerper gebeurt op basis van een
    presentatie van een offerte. De selectie van de aan te schrijven ontwerpbureaus gebeurt onder begeleiding van WinVorm, de selectie en gunning zijn juridisch gebaseerd op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opdrachten voor zowel Oproep WinVorm als de Selectie WinVorm worden gepubliceerd op www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm, waarbij geïnteresseerde ontwerpers uit West-Vlaanderen en daarbuiten zich kunnen aanmelden.

Surf naar http://winvorm.west-vlaanderen.be/lijst om de vorige projecten te zien die deelnamen aan Oproep of Selectie WinVorm.

De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester. 

Meer info?

Bent u geïnteresseerd of hebt u hierover vragen, contacteer dan

Secretariaat WinVorm
nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be