Nieuwe Oproep WinVorm wordt binnenkort gepubliceerd

Nieuwe Oproep WinVorm wordt binnenkort gepubliceerd
19.12.16

De tiende Oproep WinVorm, de West-Vlaamse variant van de Open Oproep (Team Vlaams Bouwmeester), op initiatief van WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm), wordt gepubliceerd op 20 januari 2017.

In deze nieuwe oproep hopen we opnieuw lokale overheden en besturen te ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten. Want een geslaagd project start met het kiezen van de juiste ontwerper.

Het aanbod is dubbel:

  1. De Oproep WinVorm: een selectieprocedure gebaseerd op het principe van een architectuurwedstrijd. De opdrachtgever maakt in de Oproep WinVorm een keuze uit 3 ontwerpers of ontwerpteams op basis van een eerste ontwerp dat ze voor deze opdracht hebben uitgewerkt. De 3 kandidaat-ontwerpers voor opdrachten (op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur) worden hiervoor vergoed. Uiteraard is de procedure in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de mededingingsregels. De gemeente beschikt meteen over 3 visies op de opdracht, en kan heel gericht de beste keuze maken. De vergaderingen vinden plaats bij de opdrachtgever. De formule met inbegrip van vergoeding voor de wedstrijdontwerpen, begeleiding en het overnemen van het administratieve en juridische proces door de provincie kost de gemeente 9.750 euro excl. BTW. Deze formule is bedoeld voor stedenbouwkundige studies met een ereloon minder dan 207.000 euro excl. BTW, of investeringsprojecten met een investeringsbedrag van maximaal 2,07 miljoen euro. Voorbeelden uit de voorbije oproepen zijn: een kinderdagverblijf, inrichting van een park, een masterplan voor het centrum van een stad, de bouw van een sociaal huis, een sociale-woningbouwproject…
     
  2. De Selectie WinVorm is bedoeld voor heel beperkte studies/masterplannen/kleine bouwprojecten of herinrichting publieke ruimte. De Selectie WinVorm is een begeleidingstraject dat WinVorm aanbiedt om de West-Vlaamse publieke overheden te ondersteunen in de keuze van een goede ontwerper, en is gebaseerd op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdrachtgever maakt hierbij een keuze uit 3 ontwerpers of ontwerpteams op basis van een offerte waaruit moet blijken wat de algemene visie is op de opdracht, hoe de opdracht kritisch wordt benaderd of welke antwoorden er worden geformuleerd op specifieke vragen van de opdrachtgever. De ontwerpers/ontwerpteams komen bij de opdrachtgever hun portfolio en offerte toelichten. De opdrachtgever wordt hierin begeleid door een vertegenwoordiger van de kwaliteitskamer. De opdrachtgever blijft bij een Selectie verantwoordelijk voor de procedure. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de procedure in overeenstemming is met de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Een procesbegeleider vanuit WinVorm zorgt voor de praktische begeleiding van dit traject en de opvolging van de afspraken. Voor haalbaarheidsstudies, masterplannen, inrichtingsplannen,… waarbij het proces heel belangrijk is of voor kleinere bouwprojecten kan de Selectie WinVorm een zinvol alternatief zijn op de Oproep. Deze procedure is bedoeld voor bijvoorbeeld de bouw van een kantine, ontmoetingsruimte, een gebouw voor een technische dienst, beperkte ingrepen als herinrichting van een dorpsplein of klein park, onderzoek naar de mogelijke herinvulling van een gebouw, masterplan voor een inbreidingsproject,… WinVorm begeleidt hierbij de opdrachtgevers bij het zoeken naar een goede ontwerper via een onderhandelingsprocedure. Winvorm publiceert de opdracht, geïnteresseerde ontwerpers kunnen zich aanmelden. Uiteindelijk worden minimum 3 ontwerpers uitgenodigd bij de opdrachtgever om hun offerte toe te lichten en om kritische vragen te beantwoorden, of een eerste reflectie op de opdracht te geven. Ook hierbij worden de opdrachtgevers begeleid door WinVorm om tot een goede keuze van ontwerper te kunnen komen. Selectie WinVorm kost u als opdrachtgever 1.500 euro excl. BTW. (3 x 500 euro voor de 3 bureaus die zich komen presenteren). De begeleiding kost 2x 375 euro incl. BTW (deze vergoeding is bedoeld voor de juryvoorzitter bij de selectie en presentatie van de bureaus). Het kan hier enkel gaan om ontwerpopdrachten waarvan het ereloon minder is dan 85.000 euro excl. BTW.

Opdrachten voor zowel Oproep WinVorm als Selectie WinVorm worden samen gepubliceerd op www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm,  waarbij geïnteresseerde ontwerpers uit West-Vlaanderen en daarbuiten zich kunnen aanmelden.

De komende oproep wordt gepubliceerd op 20 januari 2017.

De Oproep WinVorm richt zich tot West-Vlaamse lokale overheden en besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales, provincie, lokale autonome overheidsbedrijven, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen.