Plannen voor logistiek platform Roeselare-Izegem

Plannen voor logistiek platform Roeselare-Izegem
06.06.10

De provincie West-Vlaanderen en wvi hebben een potentieanalyse laten uitvoeren voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Schaapbrugge (Roeselare) en Sasbrug (Izegem) tot een geïntegreerd multimodaal logistiek platform. In dat kader werden onder meer de exportstromen van de diepvriesgroente-industrie geanalyseerd. 

Voor de ontwikkeling van het multimodale platform, dat langs het kanaal Roeselare-Leie, de A17 en de spoorlijn Brugge-Kortrijk gelegen is, moet een open samenwerkingsverband tussen verladers het basisuitgangspunt zijn om voldoende volumes te genereren. Voorts moeten er ook toegevoegde waardeactiviteiten worden aangeboden en moet het fungeren als consolidatie- en distributieplatform. 

Uit de analyse van de goederenstromen van diverse West-Vlaamse diepvriesgroenteproducenten is gebleken dat er kansrijke spoorcorridors zijn richting Noord-Italië en ook Noord- en Zuid-Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en Tsjechië. 

Wat de binnenvaart betreft vertegenwoordigt de diepvriesgroentecluster momenteel reeds zo'n 20 % van het totale benodigde volume om een shuttle richting zeehavens en verdere overzeese bestemmingen mogelijk te maken.

Een vergelijkende analyse spoor/weg toont wat het spoor betreft een kostenvoordeel van ruim 20 %, een gunstigere "carbon footprint", buffering als extra troef en meer corridorwerking.

De binnenvaart kan pas een kostenvoordeel opleveren als het wegvervoer substantieel duurder wordt, maar biedt ook wel een meer gunstige "voetafdruk" en buffering, zo bleek uit de analyse. 

In een vervolgtraject zal werk gemaakt worden van het verder concretiseren van de erkende potenties. Dat kan door het opzetten van een "logistieke community", het meenemen van het exportvolume van de aardappelindustrie en het opzetten van een concreet pilootproject richting Noord-Italië.