Minister Ceyssens keurt subsidiedossiers Suikerfabriek Veurne en Ieperleekanaal Ieper goed

Minister Ceyssens keurt subsidiedossiers Suikerfabriek Veurne en Ieperleekanaal Ieper goed
22.12.08

Minister Ceyssens heeft zowel het subsidiedossier voor het studiewerk en procesbegeleiding van de reconversie van de suikerfabriek Veurne, als voor het reconversieproject Ieperleekanaal te Ieper goedgekeurd. Beide dossiers worden voor 40% gesubsidieerd.

Suikerfabriek Veurne is een ambitieus project dat de 47 ha verlaten terreinen moet omvormen tot een mix van bedrijventerreinen, woonproject en natuur. Hiervoor is heel wat studiewerk vereist, o.a. opmaak van een stedenbouwkundig masterplan, mobiliteitsstudie, grondonderzoeken, natuurtechnische analyse, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en zo meer. De provincie West-Vlaanderen en wvi werken samen om dit project te realiseren.

Ieperleekanaal is een verouderd bedrijventerrein van 200 ha dat herontwikkeld zal worden. Ook hiervoor zal door wvi uitgebreid studiewerk verricht worden in een voortraject.