Herinrichting dorpskern Moorslede met aandacht voor de mobiliteit

Herinrichting dorpskern Moorslede met aandacht voor de mobiliteit
07.02.11

Eén van de prioriteiten van de gemeente Moorslede voor de komende jaren is de herinrichting van de dorpskern van Moorslede. Bij deze herinrichting is het de bedoeling dat de dorpskern opnieuw een aangename ontmoetingsruimte wordt. 

De gemeente heeft wvi reeds in 2009 gevraagd een projectdefinitie uit te werken. In deze projectdefinitie werden de problemen, de kansen, de sterktes en bedreigingen vastgelegd. Ook werden de ambities bepaald die de gemeente wil bereiken met de dorpskernvernieuwing. Al snel werd duidelijk dat de mobiliteit in de dorpskern een belangrijk aandachtspunt werd. De verblijfsfunctie van de dorpskern moet in een betere verhouding staan ten opzichte van de verkeersfunctie.

Wvi voerde een mobiliteitsonderzoek uit. Op een aantal belangrijke kruispunten in het centrum werden verkeerstellingen gedaan.  Er werden verschillende scenario's uitgewerkt waarin gepoogd werd het doorgaand verkeer uit het centrum te weren. 

Op 1 februari 2011 werd in Moorslede een bewonersvergadering georganiseerd waarin het mobiliteitsonderzoek uitvoerig aan bod kwam en het voorkeurscenario rond de toekomstige verkeerscirculatie in de kern duidelijk gepresenteerd werd. De bewoners hebben de mogelijkheid gekregen vragen te stellen en bijkomende voorstellen te formuleren. Deze zullen worden meegenomen bij de uitwerking van de ontwerpplannen.