Klimaattafels dagen inwoners uit na te denken over 2030

Klimaattafels dagen inwoners uit na te denken over 2030
03.04.19

De groep gemeenten van Klimaatoverleg Midwest zoekt samen met WVI inspiratie voor acties voor het klimaatplan niet enkel achter een bureau, maar ook bij de inwoners zelf. Ruiselede beet gisteren de spits af met de eerste klimaattafel. Zo’n 40 inwoners dachten samen na over wat er kan en nodig is in Ruiselede 2030, en hoe we daar geraken.

Onder het motto “niet saai of ver van je bed” werd iedereen opgeroepen goede ideeën te delen via de klimaattafel. Thema’s die werden aangesneden zijn wonen, mobiliteit en leefomgeving. Zo was er een mooie opkomst van mensen die hun energiefactuur lager willen krijgen, of het verkeer veiliger willen maken in de buurt, of wat extra groen in de gemeente wel zien zitten, of problemen met teveel of net te weinig water willen aanpakken. Ook de andere gemeenten uit de groep houden met WVI een klimaattafel. Volgende kalender ligt vast:

  • di 2 april, Ruiselede
  • ma 8 april, Wingene
  • wo 24 april, Ingelmunster
  • ma 29 april, Meulebeke
  • wo 8 mei, Moorslede
  • ma 13 mei, Lichtervelde
  • ma 20 mei, Tielt
  • wo 22 mei, Oostrozebeke

Klimaatoverleg Midwest ondertekende in de loop van 2018 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. De groep gemeenten met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene ondertekende al in 2015 het Burgemeestersconvenant 2020 waarbij ze zich engageerden om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Onder impuls en begeleiding van WVI kozen zij er toen voor om die uitdaging samen met de buurgemeenten aan te gaan om zo efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.

Nu neemt de groep de volgende stap. Klimaat en energie blijven immers actuele thema’s. In het traject 2030 wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot. Dit kan door het nemen van maatregelen rond energie-efficiëntie en het inzetten op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarnaast blijven de gemeenten niet blind voor de klimaatverandering. Thema’s zoals overstromingen, hitte en droogte komen ook in het traject  aan bod.

Onder de projectnaam “PentaHelix” wordt een participatief traject opgezet waarbinnen zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijven en burgers vanaf de start betrokken worden bij de opmaak van het plan. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan definiëren en opnemen.