Infrastructuurwerken op bedrijventerrein Middelpolder in Middelkerke gestart

Infrastructuurwerken op bedrijventerrein Middelpolder in Middelkerke gestart
15.06.18

Met de start van de infrastructuurwerken gaven burgemeester Janna Rommel-Opstaele en algemeen directeur van WVI, Geert Sanders vandaag het startschot voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Middelpolder, aansluitend bij het bedrijventerrein de Kalkaert. Het project is gelegen achter het recent uitverkochte bedrijventerrein de Kalkaert en binnenkort komt in de buurt ook een gemend openruimtegebied en een nieuw woongebied. Ruimte om te ondernemen, ontspannen en wonen in Middelkerke.

Het nieuwe bedrijventerrein is 16,5 ha groot is en geeft 20 tot 30 bedrijven de kans om hun bedrijf in Middelkerke te vestigen. Het volledige gebied wordt toegankelijk gemaakt enerzijds via het bestaande lokaal bedrijventerrein De Kalkaert en anderzijds vanaf de gemengde bedrijven en winkelzone ‘Middelkerke Shopping’ via de Biezenstraat aansluitend op de rotonde op de Oostendelaan. Binnen in het gebied wordt een verbinding gemaakt tussen deze twee toegangen. Deze nieuwe weg zal het lokaal bedrijventerrein De Kalkaart en Middelkerke Shopping intern met elkaar verbinden.

De infrastructuurwerken zullen een 140-tal dagen in beslag nemen. WVI hoopt te kunnen starten met de verkoop van de percelen in het voorjaar 2019. Het bedrijventerrein zal plaats bieden aan ongeveer 20 à 30 bedrijven (> 5000 m²). De minimale perceel oppervlakte bedraagt 5000 m². Uitzonderingen zijn toegestaan voor bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen of voor bedrijfsverzamelgebouwen. De uitgifte van de percelen zal gebeuren op maat van de bedrijven en in overeenstemming met de door WVI en het gemeentebestuur te bepalen toewijzingscriteria.

Het bedrijventerrein zal naar het zuidelijk gelegen poldergebied toe landschappelijk ingepast worden door een collectieve groenzone. Deze wordt beplant met streekeigen heesters en knotbomen. Om de kwaliteit van deze openbare groenzones op lange termijn te waarborgen, zal het onderhoud en het beheer nauwgezet opgevolgd worden door de WVI-parkmanagers. Zij vormen het centraal aanspreekpunt voor de bedrijven. De bedrijven die zich in het gebied zullen vestigen, dragen bij in de kosten van het onderhoud van de openbare groenzones.

De infrastructuurwerken worden uitgevoerd door Verhelst Aannemingen nv uit Oostende. Bedrijven die interesse hebben om zich op dit nieuw bedrijventerrein te vestigen, kunnen vrijblijvend contact opnemen via ondernemen@wvi.be of via 050 36 71 71. Het aanbod kan ook digitaal geraadpleegd worden via www.wvi.be/aanbod/ondernemen

Westelijk aansluitend op het bedrijventerrein De Middelpolder werd met de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Oostende ook een gemengd openruimtegebied en een woongebied bestemd.

WVI stond mee in voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Voor meer info over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden, kan je steeds terecht bij de dienst verkoop van WVI: wonen@wvi.be - T 050 36 71 71.